Symptomer

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Symptomene på mani varierer fra person til person, og kan også variere hos samme person over tid. To personer med mani vil sjelden ha akkurat de samme symptomene, og de ulike symptomene kan forekomme i alle mulige kombinasjoner.

Man trenger heller ikke å ha alle symptomene for å få en manidiagnose. Mani kan altså arte seg på ulike måter, avhengig av personen det gjelder. Samtidig vil personer med mani ha noen ting felles.


 

  

   Eksempel på symptomer hos Kajsa
Kajsa er 22 år, har autisme og alvorlig utviklingshemming og lite verbalt språk. Hun gir uttrykk for hva hun ønsker og ikke ønsker ved å bruke lyder. Personalet i boligen er gode til å skjønne hva Kajsa vil og ikke vil. Kajsas atferd varierer mye. Hun har perioder på 1-2 uker hvor hun sover lite, spiser mindre og har vansker med å sitte stille. Hun klarer ikke å sitte ved bordet gjennom et helt måltid, men reiser seg mye opp og ned, hopper og spretter, ler mye og klapper i hendene. Det samme skjer når hun ser på TV, i kontrast til at hun til vanlig er rolig og avslappet når hun ser på TV.

Hun har også vansker med å sitte stille i andre sammenhenger. Hun vil gjerne tøyse og tulle med personalet og vil bli kilt nesten hele tiden. Disse periodene avløses ofte av noe lengre perioder der Kajsa er passiv, sitter mye stille og kikker på hendene sine, og er vanskelig å få med på noen aktiviteter, også aktiviteter hun liker. I disse periodene spiser hun mye og sover 10-12 timer i døgnet. Foreldrene forteller at Kajsa begynte å få slike svingninger i 15-årsalderen.

   De viktigste kjennetegnene på mani. Klikk for mer informasjon.
 • Redusert søvnbehov

  Personer med mani sover mindre enn det de pleier å gjøre, minst en time mindre i gjennomsnitt per natt. Noen sover enda mindre, og enkelte personer med mani kan sove så lite som 0-3 timer om natten over flere dager uten å fremstå som spesielt trøtte eller søvnige. Andre kan derimot virke trøtte, men synes ikke å finne ro til å sovne. Hos personer med utviklingshemning kan dette også arte seg ved at det blir mer utfordrende atferd om natten, personen legger seg senere og våkner tidligere.

 • Økt psykomotorisk aktivitet

  Personer med mani kan ofte virke giret, vandrer rundt i rommet, har høyt tempo på det de gjør og klarer ikke å finne ro til å gjennomføre vanlige dagligdagse aktiviteter som å spise eller stelle seg. For eksempel kan de reise seg oftere enn de pleier fra matbordet og gå fortere enn de pleier.

 • Økt selvfølelse/storhetstanker

  Personer med mani kan ofte komme med overdrevne påstander om egne ferdigheter eller status. Dette kalles også grandiositet. For eksempel kan personer hevde at de er leder for boligen, at de eier den lokale dagligvarebutikken eller andre ting som er sentrale livene deres, at de er verdens beste rallykjører selv om de ikke har førerkort eller liknende. Ved mani som går over i psykose kan dette fremstå enda mer påfallende, for eksempel ved at personer hevder å være betydningsfulle historiske personer, som Napoleon.

 • Høytflyvende ideer

  Personer med mani kan ofte bli mer opptatt av de ”store spørsmålene” enn de vanligvis er; filosofi, religion, livet, døden, ondskap og godhet og være opptatt av å snakke om å fokusere på denne typen ideer, også om menneskene rundt dem ikke er spesielt opptatt av det samme.

 • Økt pratsomhet

  Personer med mani har økt verbal aktivitet: skriker, lager lyder eller snakker uavbrutt eller hurtigere enn vanlig. De kan gjenta spørsmål, venter ikke på svar eller respons, avbryter oftere, holder ofte monologer, synger høylytt uten å gjøre det til vanlig, og har større vansker med å lytte enn til vanlig.

 • Følelse av at tankene raser av gårde

  Personer med mani kan ofte føle at tankene flyr av gårde i en slik grad at det er vanskelig å følge med. De hopper fra tema til tema, og det kan være vanskelig for andre å følge med på et resonnement eller i en samtale med dem.

 • Distraherbarhet

  Personer med mani er ofte mindre produktive og fokuserte enn vanlig. De kan ha vansker med å løse dagligdagse oppgaver og har ofte vansker med å fullføre oppgaver fordi de hopper fra en aktivitet til en annen. Dette er en endring fra vanlig fungering.

 • Irritabilitet

  Noen personer med mani fremstår slik at irritasjon og økt sinne er mer fremtredende enn høyt stemningsleiet. Økt grad av irritabilitet er ikke nødvendigvis forbundet med en manisk episode, men det er viktig å være oppmerksom på at det kan være et tegn på mani.

 • Uvøren eller hensynsløs oppførsel

  Omgivelsene opplever ofte at personer med mani har svekket vurderingsevne sammenliknet med hva som er vanlig for personen. For eksempel ukritisk pengebruk, gir bort eiendeler eller oppsøke farlige situasjoner. Dette betegnes av noen som ”ukritisk atferd”.

 • Økning i målrettet aktivitet

  Personer med mani kan holde på med vanlige aktiviteter i økt tempo og gjøre vanlige aktiviteter hurtigere enn vanlig.

 • Økt seksuell aktivitet

  Personer med mani har ofte reduserte sosiale hemninger og upassende sosial væremåte. For eksempel kan de snakke til fremmede, være påtrengende, avbryte andre og snakke om kroppsfunksjoner og for eksempel toalettbesøk på offentlige steder.