Mani og hypomani hos personer med utviklingshemning

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Tekst: Arvid N. Kildahl
arvid.nikolai.kildahl@ahus.no


      

 

   Hensikt med kapittelet

Hensikten med dette kapittelet er å lære om symptomer ved mani og hypomani; og å lære om ulike miljøtiltak som kan forebygge nye episoder og redusere symptomer hos personer med utviklingshemming og mani.

 

   Læringsmål


Når du har gjennomgått dette kapittelet:

  • kjenner du til symptomene på mani og hypomani
  • kjenner du til forskjellen på mani og hypomani
  • kjenner du til forskjellen på miljøterapeutiske tilnærminger man bruker i manisk fase, og de man bruker for å forebygge nye maniske episoder.
  • er du klar over at det er viktig å tilpasse det miljøterapeutiske arbeidet til personens aktuelle tilstand
  • kan du bidra i arbeidet med å utarbeide kriseplaner og identifisere varseltegn hos personer som har risiko for utvikling av mani