Ressurser

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Eknes, J. (2009). Diagnostisering av depresjon hos personer med utviklingshemning. I: Eknes, J., Bakken, T.L., Løkke, J.A. og Mæhle, I.R. (red.). Utredning og diagnostisering. Utviklingshemning, psykiske lidelser og atferdsvansker, 2. Opplag. Oslo: Universitetsforlaget.

Evensen, O.O. (2016). Miljøbehandling ved depresjon. I: Bakken, T.L. (red.). Samhandling med og uten ord. Miljøbehandling til mennesker med utviklingshemning og psykisk lidelse. Stavanger: Hertervig forlag. 2. opplag

Hurley, A.D. (2008). Depression in adults with intellectual disability: symptoms and challenging behavior. Journal of Intellectual Disability Research, 52:11, 905–916.

Knudsen, T.R. (2012). Depresjon. I: Bakken, T.L., & Olsen, M.E. (red). Psykisk lidelse hos voksne personer med utviklingshemning. Forståelse og behandling. Oslo: Universitetsforlaget.

Lazarus, R.S. (1967). Psychological Stress and the Coping Process. New York: McGraw-Hill.

Seligman, M.E.P. (1975). Helplessness: On Depression, Development and Death. Freeman.

Sørensen, M.J. og Hove Thomsen, P. (2003). Om børn og unge med depression. I skyggers land. København: Hans Reitzels Forlag.

Film laget av NAKU: Anne Jorun Økland forteller om egne erfaringer med god og dårlig psykisk helse.

NAKU (2016) Utviklingshemning og depresjon http://naku.no/kunnskapsbanken/utviklingshemming-og-depresjon