Depresjon

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Tekst: Trine Reuppert Knudsen
trine.reippuert@ps.rm.dk
 

 

   Hensikt med kapittelet

Hensikten med dette kapittelet er at leseren får kjennskap til symptomer på og årsaker til depresjon hos personer med utviklingshemning, slik at denne kunnskap kan omsettes i miljøbehandling. Hovedmålet med miljøbehandling er at kommunikasjon, krav og forventninger tilpasses den deprimerte personens evner, ressurser og symptomer på depresjon.

 

   Læringsmål


Når du har lest dette kapittelet skal du ha kjennskap til:

  • Depresjon hos personer med utviklingshemning
  • Ulike typer depresjon
  • Symptomer på depresjon
  • Årsaker til depresjon
  • De vanligste behandlingsformene
  • De viktigste prinsippene i miljøterapeutisk behandling