Ressurser

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Bakken TL, Helverschou S, og Martinsen M (2016). Mental illness in people with intellectual disabilities and autism spectrum disorders. In: Hemmnings, C. And Bouras, N. (eds.) Psychiatric and Behavioural Disorders in Intellectual and Developmental Disabilities. Cambridge University Press.

Falvo DR (1994) Effective patient education. A guide to increased compliance. Gaithersburg, Maryland: Aspen Publication Inc, 1994.

Fasting K (2010) Kognitiv terapi ved lettere psykisk utviklingshemming. Tidsskrift for kognitiv terapi. 7- 17.

Lazarus AA og Abramovitz A (2004) A Multimodal Behavioral Approach to Performance Anxiety. Journal of Clinical Psychology, Vol. 60(8), 831–840

NAKU: http://naku.no/kunnskapsbanken/psykisk-helse-autisme-og-utviklingshemming

Psykoedukativ behandling. (2011-09-26) I Store norske leksikon. Hentet fra http://snl.no/.sml_artikkel/psykoedukativ_behandling

Rummel-Kluge C, Pitschel-Walz G ,Bauml J, Kissling W (2006) Psychoeducation in schizophrenia – results of a survey of all psychiatric institutions in Germany, Austria and Switzerland. Schizophrenia Bulletin, 32:4, 765- 775.

Xia J, Merinder LB, Belgamwar MR (2011) Psychoeducation for schizophrenia (Review). The Cochrane Library, Issue 6, The Cochrane Collaboration. JohnWiley & Sons, Ltd.