Medikamentell behandling

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Medikamentell behandling har liten plass som eneste behandling av angstlidelser hos personer med utviklingshemming. Noen ganger kan personen være så syk at stabiliserende medikamenter er nødvendig for å komme i posisjon for videre behandling. Best effekt av medikamenter oppnås gjerne i kombinasjon med noen av de intervensjoner som er nevnt tidligere.

Medikamentell behandling har liten plass som eneste behandling av angstlidelser hos personer med utviklingshemming. Noen ganger kan personen være så syk at stabiliserende medikamenter er nødvendig for å komme i posisjon for videre behandling. Best effekt av medikamenter oppnås gjerne i kombinasjon med noen av de intervensjoner som er nevnt tidligere. Personer med utviklingshemning som har lavt funksjonsnivå vil som regel ikke være i stand til å nyttiggjøre seg direkte intervensjoner og tiltak, men endring og tilrettelegging i miljøet kan alle ha nytte av, eventuelt i kombinasjon med medisiner.

Medikamentell behandling skal vurderes og eventuelt forordnes av lege. Hvis fastlegen er ukjent med personer med utviklingshemming, kan lege i spesialisthelsetjenesten rådføres uten at det nødvendigvis foreligger eller sendes en henvisning.