Spesielle forhold hos personer med utviklingshemming

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Personer med utviklingshemning er særlig disponert for å utvikle engstelighet. Sammenlignet med normalbefolkningen er det dessuten økt risiko for diagnosen angst. 10 til 30 % av personer med utviklingshemming møter kriteriene for en eller flere angstlidelser. Kunnskap om angstlidelser hos personer med utviklingshemning er relativt ny, og symptomer på angst kan feilaktig bli vurdert som symptomer på utviklingshemmingen. Dette gjelder kanskje spesielt i tilfeller der angst har ført til symptomer som irritabilitet eller økt repetitiv atferd. I kombinasjon med at personer med utviklingshemming enten ikke kan snakke eller har et lite funksjonelt språk er det økt sjanse for misforståelser. Hvis angstreaksjoner ser rare ut og personen samtidig ikke klarer å uttrykke at han er redd, kan angst i verste fall bli tolket som stahet, som tegn på psykose eller som forsøk på å oppnå et gode.

For å få tak i om en person med utviklingshemming er redd eller om det er noe annet, er det nødvendig med informasjon fra en som har kjent personen over tid. Det er helt nødvendig å vite hva som er vanlig atferdsmønster. For noen med utviklingshemming er det å klamre seg til andre mennesker eller gjenstander vanlig væremåte og ikke forbundet med angst. For andre vil klamring nettopp være tegn på et angstanfall.

 

 Hva er særlig viktig å vite om angst hos personer med utviklingshemming?
  • At personer med utviklingshemming har de samme symptomer på angst som personer i normalbefolkningen

    Personer med utviklingshemming har de samme symptomene, men det er viktig å vite at økt repetitiv atferd, irritabilitet eller utsagn som ikke beskriver angst eller redsel kan være de eneste tegn på angst hos en person med utviklingshemning

  • At personer med utviklingshemming i tillegg til vanlige angstsymptomer kan ha symptomer på angst som vi vanligvis ikke forbinder med det å være redd

    Riktig! smileyPersoner med utviklingshemming kan ha sinne, økt repetitiv atferd eller forvirring som eneste tegn på at de redd. Noen kan bruke ord og begreper som ikke har med angst å gjøre, fordi de ikke vet hvordan angst skal uttrykkes.

  • At personer med utviklingshemming har helt forskjellige symptomer på angst enn det personer i normalbefolkningen har

    Dette er bare riktig for noen få, men de er det derimot viktig å vite noe om. De aller fleste med utviklingshemming har helt vanlig symptomer på angst når de er redde.