Ulike former for angst

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Angstlidelser deles inn i hovedkategorier og alvorlighetsgrad. For å få en diagnose må plagene ha vedvart i minst 6 måneder (WHO, 1992). 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

   

 

Klikk for mer informasjon.
 • Generalisert angst: vedvarende, intens eller urealistisk bekymring.

  Generalisert angstlidelse (GAD) er en angstlidelse som er preget av overdreven, ukontrollerbar og ofte irrasjonell bekymring om dagligdagse ting.

 • Sosial angst: intens angst assosiert med sosiale situasjoner.

  Sosial angstlidelse kalles også sosial fobi, og er en angstlidelse som kjennetegnes av intens frykt i sosiale situasjoner. Denne forårsaker betydelig ubehag og nedsatt evne til å fungere i deler av dagliglivet. Diagnosen kan være en spesifikk lidelse (da kun enkelte spesielle situasjoner er fryktet) eller en generalisert lidelse.

 • Tvangslidelse (OCD): til tider konstante og uønskede tanker og forsøk på å kontrollere disse gjennom ritualiserte handlinger.

  Tvangslidelse, eller obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD), er en angstlidelse som kjennetegnes ved påtrengende tanker som fremprovoserer uro, engstelse, frykt, eller bekymring, og repeterte handlinger som utføres for å redusere angst, eller ved en kombinasjon av slike tanker (tvangstanker) og handlinger (tvangshandlinger).

 • Panikklidelse: panikkanfall som involverer ubehagelige fysiske symptomer som galopperende hjerte, svette, svimmelhet, urolig mage

  Panikkangst er en angstlidelse som kjennetegnes av tilbakevendende alvorlige panikkanfall. Et panikkanfall kan, spesielt de første gangene en person opplever det, være så ubehagelig at personen tror han skal dø. Mange ender opp på legevakt med mistanke om hjerteinfarkt.

 • Post traumatisk stress lidelse - PTSD: ”flashbacks”, mareritt, unngåelse av situasjoner etter traumatiske hendelser

  Posttraumatisk stresslidelse (PTSD ) er en alvorlig angstlidelse som kan utvikle seg etter eksponering for en hendelse som fører til psykiske traumer. Denne hendelsen kan innebære en trussel om død for seg selv eller andre, eller til ens egen eller andres fysiske, seksuelle eller psykiske integritet. Denne trusselen oppleves som overveldende i forhold til den enkeltes evne til å mestre situasjonen. Som et resultat av psykologiske traumer er PTSD sjeldnere og mer varig enn det man vanligvis ser som akutte stressreaksjoner.