Hva er angst

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Angst er en reaksjon på opplevd fare

Angst er en blanding av følelser og kroppslige reaksjoner.

Hjernen reagerer med å øke produksjon av blant annet adrenalin og å snevre inn oppmerksomheten.

Vanlige følelser knyttet til angst er frykt, bekymring eller panikk.

Vanlige kroppslige reaksjoner er høyere puls (hjertebank), svette, pustevansker, kvalme, svimmelhet.

Reaksjonene bidrar til å håndtere farlige situasjoner, angst kan derfor være nødvendig.

Angstreaksjoner som ikke står i et fornuftlg forhold til reell fare kan derimot bli et problem

Vedvarende eller hyppige angstreaksjoner i situasjoner som ikke er farlige kan redusere funksjonsevnen og hindre vanlige eller ønskede gjøremål.

Hvis angstreaksjoner ofte hindrer en person i å utføre vanlige eller ønskede gjøremål, og disse preger hverdagen, bør spesialist vurdere om kriteriene for en diagnose er oppfylt.

 

 

 

  Kan angst være nyttig?
  • Angst er stort sett ikke nyttig, det er plagsomt og hindrer personer i å gjøre ting de ønsker

    Det er riktig at angst for noe ufarlig stort sett ikke er nyttig, men økt produksjon av adrenalin og innsnevret oppmerksomhet er eksempler på angstreaksjoner som øker evnen til å komme unna eller bekjempe faktisk fare.

  • Angst er nyttig når personer ønsker å slippe unna noe de ikke liker.

    Dette er bare riktig hvis det de ikke liker faktisk er farlig. Hvis det de ikke liker er ufarlig kan det å rømme unna på sikt øke angsten.

  • Angst er nyttig i situasjoner som er farlige fordi reaksjonene i hjernen og kroppen øker evnen til å komme seg unna eller bekjempe fare.

    Riktig! smileySett i et evolusjonært (= historisk utvikling) lys er angst en reaksjon på farlige situasjoner som øker sjansen for å overleve.