Angst hos personer med utviklingshemning

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Tekst: Elisabeth Wigaard  
bswige@vestreviken.no

 

   Hensikt med kapittelet

Hensikten med dette kapittelet er å lære om ulike miljøtiltak som kan forebygge og redusere angst hos personer med utviklingshemming.

 

 

   Læringsmål


Når du har lest dette kapittelet skal du:

  • Vite hva angst er
  • Kjenne til ulike former for angst
  • Kjenne til ulike uttrykksformer (= symptomer) på angst hos personer med utviklingshemning
  • Kjenne til noen vanlige årsaker til angst hos personer med utviklingshemning
  • Vite noe om hva man kan gjøre (i miljøet) for å forebygge og redusere angst for personer med utviklingshemning
  • Kjenne til vanlige behandlingsformer