Selvfølelse

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Selvfølelse er karakterisert av personlig bedømmelse av egenverdi. Denne verdien uttrykkes gjennom positive følelser for egen person. Selvfølelsen henger sammen med andre personers responser. Positive responser gir en opplevelse av kompetanse og mestring. Dette vil kunne skape positive følelser og høy selvrespekt.

 

  Påvirkes selvfølelsen av hvilket miljø man lever i?
  • Nei, om man er resurssterk eller hjelpetrengende vil ikke selvfølelsen påvirkes i så stor grad.

    Miljøet en lever i påvirker alle. Selvfølelsen påvirkes av følelsen av egenverdi.

  • Ja, egen bedømmelse av egenverdi henger sammen med andres responser. Andres positive responser og kunnskap om samhandling øker graden av selvrespekt.

    Riktig!    Det er viktig for tjenesteytere å ha tilstrekkelig kunnskap, slik at man ikke bedriver oppdragelse, men dokumentert god miljøterapi

  • Selvfølelse og mestring henger sammen, man vil kunne senke selvfølelsen om man opplever at evnen til mestring opphører.

    Det er viktig å reflektere over intensiteten brukeren opplever når en hel personalgruppe gjennomfører samme "regime" over tid. ”Grunnmuren” i strukturen bør være å hjelpe brukeren til å ivareta sine behov, uavhengig av funksjonsnivå.