Faktorer som påvirker miljøet

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Tekst: Vibeke Gjersøe  
UXVIJO@ous-hf.no

 

 

   Hensikt med kapittelet

Dette kapittelet omhandler miljøterapi (= miljøbehandling) og hvilke faktorer som påvirker miljøet. Hensikten med kapittelet er at de som gir tjenester til personer med utviklingshemning og psykiske vansker skal kunne se betydningen av miljøterapi og hvilken innvirkning og innflytelse dette vil ha på den enkeltes hverdag. Betydningen av miljøet vil omfatte både hovedpersonen og omsorgsgivere. De som mottar miljøterapi vil kunne være personer som allerede har utviklet en psykisk lidelse eller er sårbar for å kunne utvikle dette, men også tjenestebrukere som bor i bolig med personalbemanning på grunn av utvidet hjelpebehov. De som yter miljøterapi skal være i stand til å vite hvor stor betydning miljøterapi har for hovedpersonen.


 

   Læringsmål


Når du har lest dette kapittelet skal du kjenne til:

  • Begrepet miljøterapi
  • Begrepet ”EE” og lavaffektiv samhandling – definisjon og innhold
  • Stress- sårbarhetsmodellen, hva går den ut på?
  • Miljøterapeutiske hovedprinsipper
  • Hva er god samhandling?

 

Du skal kort kunne beskrive:

  • Hvordan EE påvirker miljøet for den enkelte bruker
  • Hvilke viktige faktorer bør være tilstede ved god samhandling
  • Hvordan endret atferd hos en bruker kan forstås
  • Hvordan evnen til mestring påvirker selvfølelsen, og hvordan man som tjenesteyter kan bidra til selvaktelse og økt mestring