Ressurser

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

 Jane Fox, Flickr

Bakken, T.L. (2011). Samhandling med og uten ord. Miljøbehandling for mennesker med utviklingshemning og psykisk lidelse. Stavanger: Hertervig Forlag.

Bakken, T.L., and Smeby, N.A. (2004) Avoiding control and pressure when working with severely intellectual disabled and disturbed patients. A study of interaction between professional staffs and patients. Nordic Journal of Nursing Research and Clinical Studies, 72, 16-20.

Martinsen, H., Bakken, T.L., Helverschou, S.B., Nærland, T. (2006) psykiske vansker hos mennesker med utviklingshemming. 1. Den organisatoriske utfordringen. SOR-rapport, 2.

Martinsen, H., Bakken, T.L., Helverschou, S.B., Nærland, T. (2006). Psykiske lidelser hos mennesker med utviklingshemming. 2. De faglige utfordringene. SOR-rapport, 4.

Nøttestad, J.A. and Linaker, O.M. (2001) Self-injurious behaviour before and after deinstitutionalization. J Intell Dis Research, 45:2, 121-129.

Smiley, E., Cooper, S.A., Finlayson, J., Jackson, A., Allan, L., Mantry, D., McGrother, C., McConnachie, A., Morrison, J. (2007) Incidence and predictors of mental ill-health in adults with intellectual disabilities. Br. J Psychiatry, 191, 313-319.

Skullerud, E., Linaker, O.M., Svenning A.C., Torske, H. (2000). Psykisk helse blant mennesker med psykisk utviklingshemning Tidsskr Nor Lægeforen, 120: 3246 – 8.

Turnbull, J. (2004) Discovering learning disability nursing. In: Turnbull, J. (ed.) Learning Disability Nursing. Cornwall: Blackwell Publishing.

__________

 

NAKUNAKUS kunnskapsbank om tema psykisk helse og utviklingshemning

Filmer fra NAKU:

1. Psykisk helse. Filmen viser blant annet grunnlaget for god psykisk helse og utfordringer med å bruke medisin mot psykiske vansker.

2. Tibudet i kommunene. Filmen handler om kommunens psykiske helsetjenester og hvordan dette kan fungere for personer med utviklingshemning.

3. Tilbudet i spsialishelsetjenesten. Hvordan er det sykehuset/andrelinjen/spesialisthelsetjenesten fungerer? Hvordan og når henviser man? Hva kan man få av tilbud? Hva sier lovteksten?

4. Hvordan er det jeg har det. Filmen handler Anne Jorunn Økland sine erfaringer med å ha psykiske vansker. Hun snakker om hvordan hun kan ha et meningsfylt liv, og det å ha - eller ikke ha en utviklingshemning.