Psykose, stemningslidelse og angst

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Psykose (fra gresk psyke = sinn og kaos = fullstendig uorden) er en betegnelse på en psykisk tilstand med alvorlig svekket virkelighetsoppfatning. Symptomer på psykose kan være vrangforestillinger, sansebedrag (hallusinose), alvorlig usammenhengende tale, alvorlig usammenhengende kaotisk væremåte, og negative symptomer ved schizofreni psykoser som utmattethet, tretthet, motivasjonssvikt og sosial tilbaketrekking.

Psykotiske lidelser omfatter schizofreni, paranoid psykose (vrangforestillingslidelse), bipolar lidelse med psykotiske symptomer, psykotisk depresjon og kortvarig psykose.

Stemningslidelser (eller affektive lidelser) er betegnelsen på en gruppe lidelser hvor stemningsleie og aktivitetsnivå er patologisk lavt (depresjon), høyt (mani), vekslende eller blandet. Stemningslidelser omfatter depresjoner, manier, bipolar lidelse (tidligere kalt manisk – depressiv lidelse), og dysthymi (kronisk lavt stemningsleie).

Angst er sammensatt av følelser og kroppslige reaksjoner. Følelsene kan være frykt, bekymring eller panikk. Vanlige reaksjoner er at det kan kjennes vanskeligere å puste, at hjertet slår fortere, en blir svett, kvalm og/eller svimmel. I tillegg skjer det andre målbare forandringer i kroppen og i hjernen, som at det produseres mer adrenalin, at oppmerksomheten snevres inn og det blir fullt fokus på det en er redd for. Angst er noe vi har bruk for i farlige situasjoner.

   Hvorfor er det vanskelig å finne ut om en person med utviklingshemning har psykisk lidelse?
Hvorfor kan det være vanskelig å behandle psykisk lidelse hos personer med utviklingshemning i de vanlige psykiatriske avdelingene?

   HAR DU FÅTT ØKT:

  • Kunnskap om utviklingshemning og autisme?
  • Kunnskap om psykisk lidelse?
  • Kunnskap om miljøterapi vs. miljøarbeid?
  • Kunnskap om diagnose og diagnostisk overskygging?

Dersom du ikke har kunnskap og forståelse for de overstående punktene - gå gjennom kapittelet på nytt.

   Vi tar gjerne i mot dine innspill på det du har lest. Har du forslag til forbedringer?

   Er det noen tanker eller konkrete tips du vil dele med oss som har laget kurset?

Send oss dine kommentarer på epost til post@sorpost.no Ta kopi av url-adressen for denne siden, og lim den inn i eposten, slik at det fremgår tydelig hvilken tekst du har kommentarer til

   Tekst:
Trine Lise Bakken

Foto:
Portalens forside:  Joana Roja  http://www.flickr.com/photos/cats_mom/2779318617/
Side: "Kunnskapsstatus og grunnleggende begreper". Foto: katie weilbacher http://www.flickr.com/photos/katiew/62657542/ 
Side: "Kunnskapsgrunnlaget". Foto: Mikkel Eknes
Side: "Hva vet vi om psykiske lidelser hos personer med utviklingshemning". Foto: Mikkel Hegna Eknes
Side: "Utredning av psykiske tilleggslidelser". Foto: D. Sharon Pruitt http://www.flickr.com/photos/pinksherbet/303014935/
Side: "Psykososiale behandlingsformer". Foto: reinedelaseine14  http://www.flickr.com/photos/reinedelaseine14/8145903341/
Side: "Miljøbehandling". Foto: Mikkel Hegna Eknes
Side: "Etikk". Foto: Mikkel Hegna Eknes.
Side: "Begreper". Foto:  Simon Cockell http://www.flickr.com/photos/sjcockell/4963334783/
Side: "Miljøbehandling vs miljøarbeid". Foto: Alan Cleaver http://www.flickr.com/photos/alancleaver/2338032309/ 
Side: "Diagnose og diagnostisk overskygging". Foto:  sriram bala http://www.flickr.com/photos/sriram/2112064196/ 
Side: "Idiosynkratisk kommunikasjon og atypiske symptomer". Foto:  Alan Cleaver  http://www.flickr.com/photos/alancleaver/4102645583/ 
Side: "Psykometri". Foto:
Side: "Faser og episoder". Foto: Just Jefa http://www.flickr.com/photos/jefaspics/1339176176/ 
Side: "Varseltegn og krisehåndtering". Foto: Jonny Wikins http://www.flickr.com/photos/photojonny/2268845904/
Side: "Psykose, stemningslidelse og angst". Foto: Eddi van W. http://www.flickr.com/photos/spiritual_marketplace/4989396569/

Video:

Redaktør:
Trine Lise Bakken

Billedredaktør:
Hanne Engelstoft Lund

Prosjektleder:
Jarle Eknes

Seksjon psykiatri, utviklingshemning / autisme ved Oslo Universitetssykehus og Stiftelsen SOR har samarbeidet om utviklingen av kapittelet.