Faser og episoder

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Personer med psykisk lidelse opplever sine plager svært forskjellig, fra ubehag som ved subkliniske tilstander, til meget sterke symptomer som ved en akutt psykotisk tilstand. Subkliniske symptomer er en betegnelse på symptomer som ikke er sterke nok til å kvalifisere for en diagnose eller bli definert som sykdom, og som i de fleste tilfellene ikke medfører behov for behandling av spesialist.

En person som har psykiske plager, vil kunne oppleve at symptomene kommer tilbake etter en symptomfri periode. Symptombildet vil kunne svinge såpass sterkt at det er snakk om faser. I psykiatrisk fagspråk blir en fase (tidsavgrenset periode) med sterke symptomer over et visst nivå som påvirker personen så sterkt at daglig fungering påvirkes markert negativt, kalt en episode. Slike svingninger i symptombildet gjør at funksjonsnivået til personen vil variere sammen med symptomer på den psykiske lidelsen.