Psykometri

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Psykometri er betegnelsen på kvantitative målemetoder innen psykologi og psykiatri. Psykometri omfatter metoder for utvikling og bruk av måleinstrumenter som psykologiske tester, intervjuskjemaer og observasjonsskalaer som søker å gi en systematisk og vitenskapelig fundert bedømmelse av kognisjon eller symptomer på psykisk lidelse.

 

Et kjent eksempel for evnevurdering er Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS). For utredning av psykiske lidelser benyttes blant annet M.I.N.I.

I utredning av psykisk lidelse hos mennesker med utviklingshemning er det en rekke ulike instrumenter som brukes. Flere av de mest brukte er oversatt til norsk.