Kunnskapsgrunnlaget

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.


 

Psykisk lidelse hos mennesker med utviklingshemning er et relativt nytt fagområde. Selv om enkelte fremtredende fagpersoner innen psykisk helsevern har vært kjent med fenomenet i mange årtier, er det først de siste tjue siste årene at oppmerksomheten omkring psykisk helse hos utviklingshemmede har økt kraftig.

Dette har ført til at fagpersoner i kommunene som gir miljøbehandling til personer med utviklingshemning i økende grad interesserer seg for sine brukeres psykiske helse.

Psykisk lidelse er lite studert hos personer med utviklingshemning. Også innen generell psykiatri er det økende forståelse for de spesielle utfordringene mennesker med utviklingshemning har når de utvikler psykisk lidelse.