Kunnskapsstatus og grunnleggende begreper

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Tekst: Trine Lise Bakken  
Trine.Lise.Bakken@oslo-universitetssykehus.no

 

   Hensikt med kapittelet

 

Hensikten med dette kapittelet er å lære om kunnskapsgrunnlaget for utredning og behandling av psykisk lidelse hos mennesker med utviklingshemning.

Noen grunnleggende begreper er nødvendig å kjenne innholdet når du gjennomfører dette e-læringskurset. Begrepene vil bli gjennomgått i denne innledningen.

 

   Læringsmål


Når du har lest dette kapittelet skal du kjenne disse begrepene:

  • Psykisk utviklingshemning og autisme
  • Psykisk lidelse
  • Miljøterapi vs. miljøarbeid
  • Diagnose og diagnostisk overskygging
  • Idiosynkratisk kommunikasjon og atypiske symptomer
  • Psykometri
  • Faser og episoder
  • Varseltegn og krisehåndtering
  • Psykose, stemningslidelse og angst

 

Du skal kort kunne beskrive:

  • Kunnskapsgrunnlaget for god miljøbehandling til mennesker med utviklingshemning og psykisk lidelse.