Spesiell opplæring for koordinatorer

De som påtar seg koordinatorrolle bør få et spesielt tilbud om opplæring og støtte.

Følgende temaer bør drøftes i en gruppe med koordinatorer:

 • Ansvar og oppgaver (forskjellig fra tjenestemottakere)
 • Forståelse og tolkning av koordinatorens rolle slik den er beskrevet i forskrift og veileder.
 • Felles forståelse / tenkning - kommune og helseforetak (fellesrettningslinger, prosedyrer)
 • Kommunikasjon mellom ulike aktører i planarbeidet.
 • Å ta og følge opp beslutninger.
 • Koordinator og leder av ansvarsgruppa, -samme person eller delt ansvar?
 • Samhandling med planeier
 • Hva gjør brukermedvirkning med de "profesjonelle"?
 • Brukerkunnskap og fagkunnskap kan likestilles.
 • Samarbeid foreldre og pårørende, både i pårørenderolle og som tjenestemotakers representant.
 • Det er også viktig å formidle suksesshistorier til andre koordinatorer, hvorfor en har lykkes og selfølgelig ta opp ting som oppleves vasnkelig i et planarbeid.
 • Lederegenskaper hos koordinator
 • Suksesshistorier