Samhandling

Samhandling er et virkemiddel for å yte gode tjenester til befolkningen.God samhandling er nødvendig for å forhindre at tjenestemottakere faller mellom "tjenstestolene". Å skape god samhandling mellom ulike samhandlingsparter og nivåer er en stor utfordring for alle i helsetjenesten. Graden av samarbeid vil avhenge av oppgavene som skal løses.


Samhandlingsreformen  "Rett behandling – på rett sted – til rett tid"


Målet med Samhandlingsreformen er at tjenestemottakere skal  få bedre begandling der de bor. Det skal lønne seg å forebygge sykdom i forkant i stedet for å reparere i etterkant. Regjeringen vil satse mer på å unngå at folk blir syke og vil sørge for at det lønner seg for kommuner og sykehus å samarbeider.