Kriseplan

Kriseplan kan være en del av den individuelle planen, selv om dette ikke er beskrevet i forskriften. Alternativt kan det i IP stå hvor kriseplanen er å finne. Kriseplan kan sikre at planeier får medvirke i vanskelige/ubehagelige situasjoner. Planen kan gi nyttig informasjon om hvordan du som planeier ønsker å bli møtt, hvilke personer som skal kontaktes, samt dine behandlingsbehov i en akuttsituasjon.

Vi ser at mange skiver kriseplanen som et tiltak. Kriseplanen kan være et hjelpemiddel for planeiere som for eksempel har:

  • Sterk uro og angst.
  • Akutte anfall av forskjellig art: som for lavt blodsukker, astma anfall eller epileptiske anfall.

Grunnen til at kriseplanen legges inn i en IP er at den da blir tilgjengelig for de som er tett i samhandling med planeier til daglig, ikke bare det medisinske personalet. Planeiere som ønsker en slik kriseplan sier de føler det mer betryggende enn om den bare ligger i en pasientjournal.

Her må den som skriver ned kriseplanen være oppmerksom på at dette ikke blir en variant av en pasientjournal, noe som har juridiske og faglige konsekvenser. Medisinske tiltak skal generelt stå i pasientjournalen.