Bruk av maler

Det er ingen krav om at en skal benytte en fast mal for å skrive ned planinnholdet, men det er utviklet mange maler for IP. -se punkt med eksempler på maler nederst på siden.

En mal kan være til god hjelp for å huske hva man skal ha med. Maler bør være enkle og kortfattede.

Enkelte kommuner og helseforetak har mange forskjellige maler i sine ulike enheter som ikke er samkjørte. Pass på å ikke bruke maler som er så spesielle at planeiere må skrive om hele sin IP bare fordi han eller hun skifter fra barn til ung voksen eller fra helseforetak til kommune. Dette forvirrer planeiere og mange har gitt uttrykk for at de synes dette er vanskelig å forholde seg til, på toppen av alt annet. Det er en fordel om maler er mest mulig samordnet.

Eksempel på maler

Det er mange ulike maler for samtykke rundt omkring i landet, fra helt enkle overordnete til spesifiserte maler. Her er ulike maler som kan være et utgangspunkt. De fleste vi viser er en kombinasjon av mal for samtykke og mal for planinnhold. Dette kan gjerne holdes hver for seg.