Plandokumentet

Plandokumentet er en nedskriving av planens innhold. Vi holder samtykkedokumentet utenfor i denne gjennomgangen, men de fleste av malene vi har lagt ut som eksempler er felles for samtykke og innhold.

Forskriften sier at det kun skal eksistere EN plan for hver enkelt tjenestemottaker.

Som tjenestemottaker må du opplyse om du har en plan fra før, og hvor den er oppbevart. Har du en plan fra tidligere kan den justeres og brukes som grunnlag for ny start. Alternativet er å avsutte den eksisterende planen før en ny plan skrives.