Maler og oppbevaring

 

Underskrift og oppbevaring av samtykke

Samtykket skal underskrives av tjenestemottaker og arkiveres. Det underskrevne dokumentet oppbevares i et offentlig arkiv slik at det er tilgjengelig for partene i plansamarbeidet. I et nettbaserte planverktøyet er samtykkeerklæringen mer detaljert. Alle deltagerne skrives inn i samtykkedokumentet. Hver deltaker kan ha ulik tilgang til områder i planen etter ønske fra tjenestemottaker og også ulik tilgangsperiode (samtykke perioder). Samtykket må skrives ut for signering og arkivering.

 

Eksempel på samtykkemaler

Det er ulike maler for samtykke, fra helt enkle overordnede til spesifiserte maler. Her finner du  maler som kan være et utgangspunkt. De fleste vi viser er en kombinasjon av mal for samtykke og mal for planinnhold. Dette kan gjerne holdes hver for seg.