Hvor/hvordan få IP?

Alle tjenesteytere innen helse -og sosialsektoren i helseforetak, kommuner evt. NAV har plikt til å bistå til at du får en IP. Disse instansene skal enten hjelpe til selv, eller henvise deg videre.

Filmen under gir et eksempel på en mors møte med hjelpeapparatet.

Mors møte med hjelpeapparatet:

I denne filmen møter vi Inger som har en datter på ni år. Datteren Inga har diagnosen autisme. Inger har hørt om IP og at det kan være noe for henne og datteren.

Imidlertid har hun ikke fått tilbud om IP. Når hun nå ringer rundt for å innhente informasjon opplever hun at det er få i hjelpeapparatet som kan hjelpe henne i forhold til IP. Verken sykehuset, legekontoret, kommunen eller skolen kan yte hjelp. Inger blir oppgitt, men kommer etter en stund til å tenke på Sofie, helsesøsteren på skolen som hun tidligere har vært i kontakt med vedrørende Inga. Sofie møter Inger med respekt og en åpenbar gjensynsglede. Inger spør Sofie hvorvidt hun kjenner til IP. Sofie bekrefter at det gjør hun, og at det er noe de virkelig bør se nærmere på. Filmen avsluttes med en avtale om å treffes alle tre.

For Inger er møtet med Sofie en lettelse. Hun møter ellers et hjelpeapparat som ikke kjenner til bruken av IP. Filmen karikerer Ingers møte med hjelpeapparatet noe.

Kommunen du bor i

Det er Koordinerende enhet (KE) i din kommune du skal kontakte med forespørsel om å få utarbeidet en plan.

Det er en fordel for innbyggere i en kommune at det er ett kontor/enhet i kommunen som tar i mot meldinger/henvendelser om IP og kan formidle disse videre til de som skal bistå i planprosessen for den enkelte.

Hvis kommunen ikke har systematisert hvem som har ansvar for å sette i gang planarbeidet, skal alle innen helse- eller sosialtjenesten hjelpe deg med dette. Dette gjelder også ditt lokale NAV-kontor.

I et helseforetak (sykehusavdeling, poliklinikk, DMS eller DPS)

Den enheten du er i kontakt med skal hjelpe deg i gang med en IP, enten selv eller via koordinerende enhet.

Søke om å få IP?

Et ønske om IP kan fremmes både muntlig og skriftlig. Det er ikke krav verken i lov eller forskrift om at det skal være skriftlig søknad om å få utarbeidet en IP. Noen kommuner har likevel laget slike rutiner og har egne søknadsskjema.

Lovverket sier at det skal sendes  melding om behov for IP og koordinator til et kontaktpunkt /  jmf. Kpt. 7 (meldeplikt) helsepersonelloven 38 a.

Kommunen eller helseforetaket bør skrive ned forespørselen for å kvalitetssikre saksbehandlingen. Dette er også viktig for begge parter i tilfelle en eventuell klagebehandling senere.

Forespørselen eller søknaden skal komme fra deg som tjenestemottaker. Andre (fagpersoner, familie eller likemenn) kan være behjelpelig med å formidle ønsket om en IP.