Rettigheter og plikter

I dette kapittelet tar vi for oss de rettigheter du som planeier og pårørende har i forhold til individuell plan, og de forpliktelser tjenesteytere har til å delta i planarbeidet. IP er både en arbeidsmetode for samarbeid, men også et felt som er regulert i flere lover og en spesiell forskrift, som vises i neste kapittel (Lovgrunnlag for IP).

Vi har erfart at mange, både planeiere og tjenesteytere, er usikre i forhold til den juridiske siden av å gjennomføre en IP. Mange gjør feil uten at de vet det selv.

Kapittelet gir en oversikt over rettigheter og plikter og rammene for hva IP juridisk sett er. Du finner blant annet lenker til relevante lover og forskrift om individuell plan.