IP - en bruksanvisning

I IP - en bruksanvisning vil du bli presentert forløpet i arbeidet med Individuell plan. Når du klikker på den oransje Start knappen åpner du et nytt vindu. I venstre bildedkant finner du menyen. Her kan du enten starte i kapittel 1, eller du kan gå direkte til det du ønsker å vite mer om.

Når du har kommet inn i IP - en bruksanvisning og ønsker å skrive ut innhold klikker du på dokument bibliotek som ligger i øvre, høyre bildekant, deretter på bruksanvisning. Her åpnes en pdf versjon av innholdet som kan skrives ut.

Ved å klikke på krysset i øvre, høyre bildedkant lukker du bruksanvisningen, og kommer tilbake til hovednettstedet.