Velkommen til kurs i vellykket amming og neonatal avdeling

Nesten 20 år har nå gått siden prosjekt Mor-barn vennlig initiativ (MBVI) ble lansert i Norge. I kjølvannet av dette initiativet har landets føde/barselenheter kommet langt når det gjelder å beskytte og fremme amming. Rundt 90 % av norske barn fødes i dag ved enheter som er MBVI godkjent etter WHO/UNICEFs kvalitetskrav for å fremme amming. De ”Ti trinn for vellykket amming” er nå allment aksepterte faglige normer, som i Norge og en rekke andre land har ført til et oppsving i ammingen.

Ved alle MBVI godkjente avdelinger er det avdelingsleder som har ansvaret for at det foreligger en ammeprosedyre og en opplæringsplan. Ammeprosedyren skal sikre at alt helsepersonell, for eksempel jordmødre, hjelpe- og barnepleiere, sykepleiere, leger etc. som er i kontakt med gravide, mødre og spedbarn har oppdatert kunnskap om morsmelk og amming. Opplæringsplanen angir hvordan ansatte, vikarer og nyansatte skal informeres slik at de er i stand til å følge ammeprosedyren i sin praksis. Kriteriene for MBVI godkjenning krever at personalet jevnlig skal oppdatere seg og kunne dokumentere sine kunnskaper om amming.

Ta kursene her: