Dråper

For å beregne mengde legemiddel på grunnlag av dråper, må en vite hvor mange dråper av væsken som skal til for å få 1 ml oppløsning.

Det er vanlig å regne at sterkt fortynnede, vandige løsninger og infusjonsvæsker har et dråpetall på 20 dråper/ml. Dette fordi 1 ml vann ved 20 °C, vil oppmålt med en normaldråpeteller gi 20 dråper. Dersom ikke annet er oppgitt i oppgaven kan man gå ut fra at dråpetallet er 20 dr/ml.

Vi kan regne ut antall ml pasienten har fått av legemiddelet når vi kjenner legemiddelets dråpetall (dråper/ml) og antallet dråper pasienten har fått.

Eksempel


Harald er 10 år og har allergi. Han bruker Zyrtec 10 mg/ml dråper. Han bruker 10 dråper x 2 daglig.

Hvor mange ml får han i en enkeltdose?

ml = Dråper : Dråpetall = 10 dråper : 20 dråper/ml = 0,5 ml

Hvor mange mg får han per døgn?

Mdøgn = 0,5 ml/gang x 2 gang/døgn = 1 ml/døgn
Ddøgn = S x M = 10 mg/ml x 1 ml = 10 mg

  1. Klikk på den størrelsen du skal finne
  2. Dersom størrelsene du ser, står ved siden av hverandre, multipliserer du dem med hverandre
  3. Dersom størrelsene står over hverandre, dividerer du den øverste med den nederste