lokalt samarbeid mot

æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Velkommen til denne nettsiden som inneholder ulike nettbaserte konferanser om æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Arbeid mot æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse har, de siste årene, vært et politisk satsningsområde. Fra et faglig ståsted er arbeidet mot æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse preget av ulike tilnærminger og til dels motstridende perspektiv. Mange statlige aktører har oppdrag fra myndighetene knyttet til kompetanseheving om disse tema. Denne nettsiden er et samarbeid mellom Bufetat region Nord, RVTS Nord, IMDi Nord, Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Finnmark. Teknisk og pedagogisk utvikling er gjort i samarbeid med Helsekompetanse ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin.

Vår strategi for å nå ut til alle som arbeider med disse tema i Nord- Norge er å tilby faglig påfyll gjennom nettbaserte konferanser. På denne måten kommer konferansene ut til dere - og ikke omvendt. Målet er å tilrettelegge for samling av lokale, tverrfaglige nettverk. Konferansene har ulike tema, målgruppe og lengde. 

Lykke til med konferansene.