Om nettstedet

Redaktøransvar for nettstedet

Det er etablert en egen redaksjonskomitè som tar ansvar for at faginnholdet er kvalitetssikret og oppdatert til enhver tid.

Kontaktperson: Koordinator for sykelig overvekt i Helse Nord, Jorunn Brendeford.

Lettere å leve tar utgangspunkt i brukernes egne erfaringer om hva som er utfordringene med å leve med overvekt. Du vil møte Trine som forteller sin historie om hvordan hun kom i gang med endringer i sitt liv. Faginnholdet er bygd opp omkring fire faser i Trines forløp:

 1. Utgangspunket
 2. Vendepunktet
 3. Endringen
 4. Veien videre

Du vil også få høre andres historier om hvordan det er å leve med overvekt og hvordan de kom i gang med sin endringsprosess. Teori tilknyttet de ulike faser vil bli presentert fortløpende. Du vil også få noen oppgaver/quiz å løse underveis.

Hvem er nettstedet for?

Målgruppa for nettstedet er først og fremst brukere og pårørende, men er åpent og tilgjengelig for alle som er interessert i livsstilsendringer ved overvekt.

Hva er målet med nettstedet?

Nettstedet er et åpent og gratis tilbud til alle som ønsker å få mer informasjon om overvektproblematikk og råd og vink om hvordan en kan komme i gang med egne endringer. Nettstedet er et også et lærings-og mestringstilbud.

Nettstedet er et produkt av prosjektet "I likevekt med IKT"- IKT som verktøy for livsstilsendring ved sykelig overvekt. Du kan lese mer om dette under punktet "I likevekt med IKT" nedenfor.

I likevekt med IKT

"I likevekt med IKT"- IKT som verktøy for livsstilsendring ved sykelig overvekt er et 3-årig prosjekt som ble gjennomført i perioden 2013-2015. Prosjektet har også utviklet et nettstøtta kompetanseprogram for helsepersonell: Samhandling for et lettere liv.

Prosjektgruppa

Prosjektgruppa som har utviklet nettstedet Lettere å leve:

 • Nina Lorentsen, klinisk ernæringsfysiolog Helgelandssykehuset Mosjøen, faglig prosjektleder og hovedforfatter
 • Randi Brettvik Solstad, sosionom, Helgelandssykehuset (deltok 1,5 år i prosjektet som faglig prosjektleder)
 • Rune Stabbforsmo, folkehelsekoordinator Grane kommune
 • Annette Hals, fysioterapeut og folkehelsekoordinator Hattfjelldal kommune
 • Inger Lise Hammer, helsesøster Vefsn kommune (deltok 1 år i prosjektet)
 • Cintia Liborio, fysioterapeut Vefsn kommune
 • Ørjan Aanvik, brukerrepresentant Vefsn kommune
 • Renate Salomonsen, brukerrepresentant Vefsn kommune
 • Tore Høgås, seniorrådgiver e-læring og kursutvikler, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
 • Rigmor Furu, sjefsrådgiver e-læring og administrativ prosjektleder, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin

Vi takker så mye til Irene, Janne, Elka og Silje og andre brukerrepresentanter som har bidratt med nyttige erfaringer og innspill.
Tusen takk til fagfolkene ved Regionalt senter for sykelig overvekt (RSSO) ved NLSH i Bodø og psykologspesialist Torgunn Hansen.
Tusen takk til alle andre dyktige fagpersoner som har bidratt til at nettstedet ble en realitet.

Referansegruppa

 • Jørgen Foss, Leder av Landsforeningen for overvektige
 • Elsa Hamre, rådgiver Pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord, Fagavdelinga ved Nordlandssykehuset HF
 • Nina Lillegård, Regionalt senter for sykelig overvekt ved NLSH i Bodø
 • Monica Devle Tømmervold, Regionalt senter for sykelig overvekt ved St. Olavs hospital og i kommunen (Værnesregionen)
 • Tone Vangen Fagerheim, LMS Universitetssykehuset Nord-Norge, UNN HF
 • Randi Brettvik Solstad, sosionom, Bodø kommune

Finansiering

Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse- og Rehabilitering. Prosjektet eies av Lansdforeningen for overvektige, LFO.

Kilder og anbefalt lesning

Litteratur brukt på nettstedet

Nedenfor kan du se de viktigste kildene vi har brukt som grunnlag for teoridelen i Lettere å leve. Mye av fagkunnskapen har vi også hentet fra egen og andre fagpersoners erfaring med arbeidet med personer med overvekt.

Nettsteder

Anbefalte bøker