Mine nærmeste

Hvordan bidra i beslutningsfasen?

Hvis den overvektige bestemmer seg for å gjøre livsstilsendringer (beslutningsfasen), kan du som pårørende hjelpe til med å utarbeide strategier for hvordan dette kan gjennomføres.

  • Kanskje kan dere avtale å gjøre innkjøp sammen, lage mat og spise sammen noen dager i uken, eller kanskje du kan bidra med å være treningspartner?
  • Hvis den som skal gjøre endringene ønsker å skrive mat- og treningsdagbok kan du kanskje gå gjennom dette sammen med ham eller henne?