Mitt vendepunkt

Hvor er Trine i sirkelen?

I forrige kapittel så vi Trine tenke hvor vanskelig det var å se løsningen på overvektsproblemet. Når hun nå har fått seg en hjelpsom fastlege, er det det som skal til for at hun får troen på å klare å gjøre endringer, og tar beslutningen om å sette i gang endringsprosessen. 

Hvor er jeg i sirkelen?

Er du moden for endring? Kjempebra!

Hvis du, som Trine, er i beslutningsfasen, så er du på rett vei!

Du kan lese mer i dette hovedkapitlet eller få mer konkrete råd i neste hovedkapittel Endringen.

De andre fasene

Hvis du er i noen av de andre fasene kan det uansett være nyttig å gå gjennom alt materialet, eller du kan gå til den fasen som er mest relevant for deg:

  • Føroverveielse/Overveielse: se hovedkapittelet Utgangspunktet.
  • Handling/gjennomføring: se hovedkapittelet Endringen.
  • Vedlikehold/Tilbakefall: se hovedkapittelet Veien videre.