Overvektig - hva gjør jeg nå?

Endringssirkelen

Hvis du er overvektig, har det ikke skjedd over natten. Dessverre tar det gjerne minst like lang tid å gå ned i vekt igjen.

Det er snakk om en varig livsstilsendring, og det betyr å gå gjennom flere stadier som kan beskrives som en endringssirkel.

På dette nettstedet vil du følge Trine gjennom hennes endringssirkel, og få noen råd gjennom din egen endringssirkel.

Endringssirkelens stadier er:

 • Føroverveielse:
  • Vi opplever ikke egne levevaner som noe problem og er derfor ikke mottagelige for gode råd om å endre på kost- og aktivitetsvaner.
  • Men enkelthendelser kan bety at vi i hvert fall delvis begynner å overveie om vi skal gjøre noe.
 • Overveielse:
  • Vi er oppmerksomme på at våre levevaner har negative sider.
  • Det betyr ikke at vi nødvendigvis gjør endringer, men vi begynner å vurdere hvilke fordeler endringer kan gi sammenlignet med ulemper ved vår nåværende livsstil.
  • Vi kan også være usikre på om vi virkelig klarer å gjøre noen endringer.
 • Beslutning:
  • Vi bestemmer oss for å gjøre endringer!
 • Handling/gjennomføring:
  • Vi begynner å gjøre endringer i våre vaner og vår livsstil.
 • Vedlikehold:
  • Hvis vi lykkes i å holde på livsstilsendringene og går ned i vekt, gjelder det å vedlikeholde endringene og holde på gode vaner som en naturlig del av hverdagen.
  • Resultatet kan bli en varig positiv endring.
 • Tilbakefall:
  • I motsatt fall faller vi tilbake til de gamle, dårlige vanene. Dette er dessverre regelen heller enn unntaket.
  • Det er viktig å ikke se på dette som et ensidig nederlag, men et grunnlag for å starte sirkelen på nytt med nye erfaringer.

Hvor er Trine i sirkelen?

Trines utgangspunkt veksler nok mellom stadiene før-overveielse og overveielse.

Hun merker bedre og bedre at overvekten er hemmende, samtidig som maten gir tilfredsstillelse og trøst. Etter hvert ønsker hun å gjøre noe med det, men er usikker på hva løsningen kan være "fordi målet er så langt borte at man ikke ser det."

Les mer om hennes endringssirkel i de neste hovedkapitlene Vendepunktet, Endringen og Veien videre. 

Hvor er jeg i sirkelen?

For å komme videre i din egen endringssirkel er det viktig å vite hvor du står i utgangspunktet.

Kanskje har du allerede funnet det ut gjennom det du har lest så langt?

Du kan også teste deg selv på siden "Hvor klar er jeg?" for å finne ut hvor i sirkelen du er.

Føroverveielse

Dersom du befinner deg i før-overveielsesfasen bør du lese materialet i dette hovedkapitlet fra starten av.

Overveielse

Hvis du er litt nærmere å bli moden for endring kan siden "Skal - skal ikke" hjelpe deg å utforske din egen ambivalens (motstridende følelser eller holdninger samtidig).

På den måten kan du veie fordeler med å gjøre livsstilsendringer opp mot ulemper med din nåværende situasjon. Dette er en viktig øvelse for å komme videre til neste fase i endringssirkelen.

De andre fasene

Hvis du er i noen av de andre fasene kan det uansett være nyttig å gå gjennom alt materialet, eller du kan gå til den fasen som er mest relevant for deg: