Hvor klar er jeg?

Før du starter med å gjøre endringer i dine levevaner, kan det være greit å spørre deg selv noen spørsmål og tenke gjennom hvor viktig dette er for deg.

Det er enklere å gjennomføre endringer hvis du har god tro på å klare det. Det er også enklere å sette i gang med ditt endringsprosjekt hvis du faktisk er klar for det.

Nedenfor er noen spørsmål du kan spørre deg selv. Velg et tall fra 1 til 10 ut fra egen situasjon. Skriv gjerne ned svarene for deg selv eller diskuter sammen med noen andre.

 

Hvor viktig er det for deg å gjøre endringer i dine levevaner?

1:

Du er ikke klar til å gjøre endringer nå, og befinner deg i før-overveielsesfasen. Hva skal til for at du krysser av på et høyere tall? Hva var det som gjorde at du gikk inn og leste på dette nettstedet?

2:

Du er lite klar til å gjøre endringer nå, og befinner deg sannsynligvis i før-overveielsesfasen. Men hva er det som gjør at du ikke svarer et lavere tall? Hva skal til for at du krysser av på et høyere tall? Hva var det som gjorde at du gikk inn og leste på dette nettstedet?

3:

Du er lite klar til å gjøre endringer nå, og befinner deg sannsynligvis i før-overveielsesfasen. Men hva er det som gjør at du ikke svarer et lavere tall? Hva skal til for at du krysser av på et høyere tall? Hva var det som gjorde at du gikk inn og leste på dette nettstedet?

4:

Det ser ut til at det er nokså viktig for deg å gjøre endringer, og du befinner deg i overveielsesfasen og er ambivalent. Les mer om ambivalens under "Skal – skal ikke". Hva er det som gjør at du ikke svarer et lavere tall? Hva skal til for at du krysser av på et enda høyere tall?

5:

Det ser ut til at det er nokså viktig for deg å gjøre endringer, og du befinner deg i overveielsesfasen og er ambivalent. Les mer om ambivalens under "Skal – skal ikke". Hva er det som gjør at du ikke svarer et lavere tall? Hva skal til for at du krysser av på et enda høyere tall?

6:

Det ser ut til at det er nokså viktig for deg å gjøre endringer, og du befinner deg i overveielsesfasen og er ambivalent. Les mer om ambivalens under "Skal – skal ikke". Hva er det som gjør at du ikke svarer et lavere tall? Hva skal til for at du krysser av på et enda høyere tall?

7:

Det ser ut til at det er viktig for deg å gjøre endringer nå, og du befinner deg i beslutningsfasen. Kanskje du har behov for å finne metoder for å nå målet, og for å komme videre til handlingsfasen. Hva er det som gjør at du ikke svarer et lavere tall? Hva skal til for at du krysser av på 10?

8:

Det ser ut til at det er viktig for deg å gjøre endringer nå, og du befinner deg i beslutningsfasen. Kanskje du har behov for å finne metoder for å nå målet, og for å komme videre til handlingsfasen. Hva er det som gjør at du ikke svarer et lavere tall? Hva skal til for at du krysser av på 10?

9:

Det ser ut til at det er viktig for deg å gjøre endringer nå, og du befinner deg i beslutningsfasen. Kanskje du har behov for å finne metoder for å nå målet, og for å komme videre til handlingsfasen. Hva er det som gjør at du ikke svarer et lavere tall? Hva skal til for at du krysser av på 10?

10:

Du befinner deg i beslutnings- eller handlingsfasen. Les mer om hvordan du kan komme i gang i kapittelet Endringen.

 

Hvor stor tro har du på at du lykkes med å gjøre endringer?

1:

Det virker som du har liten tro på din egen evne til å gjennomføre livsstilsendringer. Hva skal til for at du hadde krysset av for et høyere tall?

2:

Det virker som du har liten tro på din egen evne til å gjennomføre livsstilsendringer. Men hva er det som gjør at du ikke krysser av på 1? Hva skal til for at du hadde krysset av for et høyere tall?

3:

Det virker som du har middels god tro på din egen evne til å gjennomføre livsstilsendringer. Men hva er det som gjør at du ikke krysser av på et lavere tall? Hva skal til for at du hadde krysset av for et høyere tall?

4:

Det virker som du har middels god tro på din egen evne til å gjennomføre livsstilsendringer. Men hva er det som gjør at du ikke krysser av på et lavere tall? Hva skal til for at du hadde krysset av for et høyere tall?

5:

Det virker som du har middels god tro på din egen evne til å gjennomføre livsstilsendringer. Men hva er det som gjør at du ikke krysser av på et lavere tall? Hva skal til for at du hadde krysset av for et høyere tall?

6:

Det virker som du har ganske god tro på din egen evne til å gjennomføre livsstilsendringer. Hva er det som gjør at du ikke krysser av for et lavere tall? Hva skal til for at du krysser av for et enda høyere tall?

7:

Det virker som du har ganske god tro på din egen evne til å gjennomføre livsstilsendringer. Hva er det som gjør at du ikke krysser av for et lavere tall? Hva skal til for at du krysser av for et enda høyere tall?

8:

Du har god tro på din egen evne til å gjennomføre livsstilsendringer. Hva er det som gjør at du ikke krysser av for et lavere tall? Hva skal til for at du krysser av på 10?

9:

Du har god tro på din egen evne til å gjennomføre livsstilsendringer. Hva er det som gjør at du ikke krysser av for et lavere tall? Hva skal til for at du krysser av på 10?

10:

Du har veldig god tro på din egen evne til å gjøre livsstilsendringer. Hva er det som gjør at du ikke krysser av for et lavere tall?

 

Hvor klar er du til å komme i gang med å gjøre endringer nå?

1:

Du er ikke klar til å gjøre endringer nå, og befinner deg i før-overveielsesfasen. Hva skal til for at du krysser av på et høyere tall? Hva var det som gjorde at du gikk inn og leste på dette nettstedet? Kanskje du kommer deg videre i endringsprosessen ved å lese litt mer i Lettere å leve.

2:

Du er lite klar til å gjøre endringer nå, og befinner deg sannsynligvis i før-overveielsesfasen. Men hva er det som gjør at du ikke svarer et lavere tall? Hva skal til for at du krysser av på et høyere tall? Hva var det som gjorde at du gikk inn og leste på dette nettstedet? Kanskje du kommer deg videre i endringsprosessen ved å lese litt mer i Lettere å leve.

3:

Du er lite klar til å gjøre endringer nå, og befinner deg sannsynligvis i før-overveielsesfasen. Men hva er det som gjør at du ikke svarer et lavere tall? Hva skal til for at du krysser av på et høyere tall? Hva var det som gjorde at du gikk inn og leste på dette nettstedet? Kanskje du kommer deg videre i endringsprosessen ved å lese litt mer i Lettere å leve.

4:

Det ser ut til at du er middels klar til å gjøre endringer nå. Du befinner deg i overveielsesfasen og er ambivalent. Hva er det som gjør at du ikke svarer et lavere tall? Hva skal til for at du krysser av på et enda høyere tall? Gå til kapittelet Skal – skal ikke? og utforsk din egen ambivalens før du fortsetter i programmet.

5:

Det ser ut til at du er middels klar til å gjøre endringer nå. Du befinner deg i overveielsesfasen og er ambivalent. Hva er det som gjør at du ikke svarer et lavere tall? Hva skal til for at du krysser av på et enda høyere tall? Gå til kapittelet Skal – skal ikke? og utforsk din egen ambivalens før du fortsetter i programmet.

6:

Det ser ut til at du er middels klar til å gjøre endringer nå. Du befinner deg i overveielsesfasen og er ambivalent. Hva er det som gjør at du ikke svarer et lavere tall? Hva skal til for at du krysser av på et enda høyere tall? Gå til kapittelet Skal – skal ikke? og utforsk din egen ambivalens før du fortsetter i programmet.

7:

Det ser ut til at du er klar for gjøre endringer, og du befinner deg i beslutningsfasen. Kanskje du har behov for å finne metoder for å nå målet, og for å komme videre til handlingsfasen. Hva er det som gjør at du ikke svarer et lavere tall? Hva skal til for at du krysser av på 10? Les mer om hvordan du kan komme i gang i kapittelet Endringen.

8:

Det ser ut til at du er klar for gjøre endringer, og du befinner deg i beslutningsfasen. Kanskje du har behov for å finne metoder for å nå målet, og for å komme videre til handlingsfasen. Hva er det som gjør at du ikke svarer et lavere tall? Hva skal til for at du krysser av på 10? Les mer om hvordan du kan komme i gang i kapittelet Endringen.

9:

Det ser ut til at du er klar for gjøre endringer, og du befinner deg i beslutningsfasen. Kanskje du har behov for å finne metoder for å nå målet, og for å komme videre til handlingsfasen. Hva er det som gjør at du ikke svarer et lavere tall? Hva skal til for at du krysser av på 10? Les mer om hvordan du kan komme i gang i kapittelet Endringen.

10:

Du befinner deg i beslutnings- eller handlingsfasen. Les mer om hvordan du kan komme i gang i kapittelet Endringen.