Overvekt eller fedme - hva så?

Moderat overvekt betyr ikke nødvendigvis så mye for helsa hvis du ellers føler deg frisk og har det bra med deg selv som stor. Men hva skjer hvis vekta beveger seg over grensen for fedme? Her er noen harde fakta:

Både undervektige og personer med fedme har økt sjanse for å dø tidlig sammenlignet med de som har normalvekt eller moderat overvekt. Overvekt (KMI 25-30) er ingen sykdom i seg selv, og påvirker ikke nødvendigvis den fysiske helsa i stor grad, men overvekten kan skape problemer for helse, trivsel og livskvalitet. Fedme (KMI 30 eller mer) derimot, øker sjansen for å få hjerteinfarkt, hjerneslag, høyt blodtrykk, flere ulike typer kreft, diabetes type 2, gallestein, psykiske lidelser, muskel- og skjelettlidelser, fettlever, urinsyregikt, stressinkontinens, brokk, åreknuter og barnløshet. Sykdomsrisikoen øker med økende KMI, spesielt hvis fettet sitter over magen (bukfedme), og KMI > 40 er et alvorlig helseproblem.

Kan man løpe fra sykdomsrisikoen?

Mye tyder på at lite fysisk aktivitet er den viktigste årsaken til at fedme gir mer sykdom og tidligere død. Hvis du har fedme men er i god fysisk form, stiller du bokstavelig talt sterkere enn om du er inaktiv.

Fysisk aktivitet og kostholdets sammensetning har direkte innvirkning på risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2 og flere kreftformer, dette uavhengig av vekt.

Den gode nyheten er at det ikke skal så mye til før vektreduksjon påvirker helsa positivt. Hvis du har fedme og reduserer 5-10 % av kroppsvekten (dvs. 5-10 kg hvis du veier 100 kg), så får du en stor gevinst i forhold til blodtrykk, fettstoffer i blodet og insulinresistens eller diabetes type 2.