Hvordan bli mer aktiv?

Hindringer

Personer som ønsker å begynne med aktivitet møter ofte de første månedene forskjellige former for hindringer og problemer. Det er ikke bare å knytte på seg skoene og komme seg ut og jogge eller spasere og så oppdage at en er blitt regelmessig mosjonist.

Mange beslutninger må tas, og mange praktiske detaljer må løses.

  • Hvor skal jeg jogge?
  • Hvor langt?
  • Hvordan skal jeg kle meg? Hva med skotøy?
  • Må treningstøyet vaskes hver gang? Hvor skal det oppbevares mellom treningene?
  • Jeg blir svett i håret!
  • Hva vil naboene si?

Hindringer som ofte nevnes gjør at det må visse praktiske ordninger til for å kunne gjennomføre mosjonen, hovedsakelig etablering av nye rutiner. Forstyrrende trafikk, dårlig vær, dårlig føre, redsel for hunder, redsel for mørket, manglende motivasjon, mangel på tid, skader og sykdom er ofte hindringer som dukker opp hos nybegynnermosjonistene.

Etter hvert får man svar på spørsmålene og løsninger på de forskjellige praktiske problemene, for eksempel barnevakt eller en knagg i kjelleren der treningstøyet kan henge mellom treningsøktene. Denne fasen tar selvfølgelig ikke like lang tid for hver enkelt person, men etter noen måneder løser det seg, og det går lettere å realisere mosjonsplanene. Det er imidlertid viktig å huske at det skjer saker og ting i menneskers liv hele tiden, og dette fører til at planlagte mosjonsøkter av og til må avlyses. Iblant kan det bli snakk om å "begynne på nytt" igjen. Dette er ikke et enestående tilfelle; det skjer med de fleste.

Opplevelser som endres over tid

Å begynne å mosjonere gir allerede fra første stund forskjellige opplevelser, som endres i grader og innhold over tid. I begynnelsen er det ofte knyttet en del negative opplevelser til manglende kondisjon og muskelstyrke, men også følelser av ensformighet og nedstemthet mens mosjoneringen pågår. Samtidig får man også positive følelser av befrielse, harmoni, avkobling, et herlig miljø og en god følelse av "fart i kroppen". Etter mosjoneringen får man en relativt kortvarig positiv følelse som for eksempel: "det er deilig å ha gjennomført mosjonen".

Endringen over tid kan oppsummeres med at det i begynnelsen handler om både negative og positive følelser i tilknytning til mosjoneringen. Men når man er blitt en erfaren mosjonist, er det nesten bare de positive følelsene og opplevelsene ved mosjonen som er igjen.

Effekter som endres over tid

De psykiske og fysiske effektene endres over tid fra i høy grad å være kortsiktige/spesifikke til i begge tilfeller å bli stadig mer langsiktige. Dessuten endres balansen mellom begge effekttypene over tid, slik at de fysiske, som er mer fremtredende i begynnelsen, etter en tid med regelmessig mosjon må vike plassen også for psykiske effekter.

Et eksempel på kortsiktige/spesifikke fysiske effekter er å klare å jogge en lengre strekning og bli mindre andpusten under mosjoneringen, mens langsiktige fysiske effekter kan være bedre kondisjon, vektnedgang eller at du får muskler i beina.

Kortsiktige psykiske effekter kan for eksempel være å føle seg avslappet etter joggingen og opplagt etter mosjonen, mens langsiktige kan være å føle seg roligere, få bedre selvtillit, få sterkere psyke og bli gladere.

Motivasjonsendring

Kort oppsummert kan vi slå fast at det tar tid å gå fra å være passiv til å være regelmessig aktiv; minst seks måneder eller lenger. Dette er svært individuelt og avhenger blant annet av den enkeltes livssituasjon, i forhold til alder, kjønn, familie- og arbeidssituasjon. I løpet av perioden rekker det å skje mye; årstidene skifter, en ferie skal avvikles, været kan til tider være dårlig og arbeidet og familien krever kanskje ekstra mye oppmerksomhet. I tillegg kan det oppstå sykdom eller skader, og det er også mye annet man skal rekke på fritiden.

Forandring tar tid, men ikke gi opp!

 

Cintias erfaringer

Når vi snakker om å starte en livsstilsendring dukker det gjerne opp mange spørsmål, som hvordan og hvor skal du begynne? Min erfaring som fysioterapeut som også sliter med overvekt, er at man ikke må starte med å se på alt rundt oss som er vanskelig å påvirke. Alt begynner med oss selv. Vi må forstå hvorfor akkurat vi har blitt overvektige. Vi må også tenke etter hva vi egentlig ønsker å oppnå, og det kan være en utfordring. 

Det er viktig å være realistisk og ikke sette mål som er langt unna det vi kan klare med våre ressurser i dag. Begynn der du er!

Du kan ta kontakt med en fagperson som kan veilede deg i forhold til kostholdet ditt. Du behøver ikke nødvendigvis gjøre så store endringer, små justeringer kan bety mye, spesielt i begynnelsen. 

Det er også nyttig å få profesjonell hjelp med aktivitet eller trening. Men hvis du ikke ønsker å gå til et treningssenter, er det mange aktiviteter og øvelser du kan utføre hjemme eller ute i naturen. Se etter noe som gir deg glede. Sett for eksempel på litt fengende musikk og dans, eller ta en gå- eller sykkeltur. Inviter en venn med på tur. Vær kreativ!

Vær glad i deg selv og prøv å tenke positivt dag for dag. Da blir ting etter hvert lettere, og det som i begynnelsen er nytt i livet ditt vil bli rutine. 

Jeg ønsker lykke til og er sikker på at bare du tar styringen over ditt liv kan du få det som du vil!