Ikke bare én operasjon

Når endelig vektmålet er nådd, kan det være behov for korreksjon av hud og fettvev. Løs hud kan gi problemer i forhold til gnissing, fukt, lukt og sårhet i områder hvor hud ligger mot hud. Hvor stor andel av de som har gått mye ned i vekt og som trenger plastisk-kirurgiske korreksjoner, er det enda ikke sikre statistikker på, men en regner med at et sted mellom en tredjedel eller halvparten søker hjelp for å få fjernet overflødig hud. Noen opplever disse inngrepene i etterkant som mer plagsomme enn selve fedmeoperasjonen.

Får jeg dekket disse operasjonene?

Plastikk-kirurgi etter store vekttap kan dreie seg om operasjon av løshud på mage, lår, armer, hals, sete og bryst. Det er satt strenge kriterier for hvem som skal få tilbud om offentlig finansiert operasjon. Løs hud gir ikke i seg selv rett til å få dekket utgiftene til plastisk kirurgi, men dersom man har betydelige plager vurderes dette individuelt. Dette kan for eksempel være eksemplager eller sårdannelse, smerter, at vanlige dagligdagse aktiviteter hemmes, at problemet med overskuddshud fører til sosial isolasjon eller hindrer annen medisinsk behandling, eller at mengden overskuddshud er spesielt stor. Ifølge nettsiden plastisk-kirurgi.no har det blitt slik at det stort sett er bukplastikk som blir finansiert gjennom det offentlige, mens utgifter til lårplastikk, armplastikk, halsplastikk, seteplastikk og brystløft må dekkes av pasientene selv.

Hvilke krav stilles før operasjon?

For å få operert bort overskuddshud er det vanlig internasjonal standard at det går 2 år etter fedmeoperasjonen er gjennomført. Ifølge plastikkirurg Jan Frøyen bør KMI være 28 eller mindre for et best mulig resultat. Vekten må ha vært stabil i minst et halvt år. Noen steder kreves det også røykfrihet i minst 6 mnd. 

Smerte! Hvorfor hadde ingen fortalt meg om at operasjon ikke bare var gastric bypass? Og at jeg i slank versjon kom til å se ut som oldemor? Fjerning av overflødig hud høres jo enkelt ut, men grøss!

Magen gikk greit – forkleet borte. Nå er jeg kommet så langt at jeg er uten gardin på rumpa også, men sårene vil ikke gro og jeg er fast gjest på kirurgisk poliklinikk. Åpne operasjonssår og tre operasjoner igjen. Vekta har heldigvis stabilisert seg på 70-tallet. Men muskelstyrke er fraværende, det er tungt å løfte melkekartongen.

Jeg håper nå at sårene skal gro og at jeg kommer meg helskinnet gjennom de siste operasjonene. Da skal jeg fortsette å jobbe hardt for å få i meg den næringen jeg trenger...

"Maria", 29 år.

Les også om Ørjans erfaringer med plastisk-kirurgiske korreksjoner.