Endelig en varig løsning?

Selv om kirurgisk behandling av overvekt er et effektivt hjelpemiddel til å gå ned mye i vekt, så kreves det at du jobber kontinuerlig med å opprettholde dine nye matvaner og opprettholder gode rutiner for fysisk aktivitet for å vedlikeholde vektreduksjonen. På sikt vil ikke kirurgi alene gi et varig vekttap.

Vektøkning etter "honeymoon-perioden"

Det er ikke uvanlig å oppleve at vekttapet går "av seg selv" de første månedene etter operasjonen, det første året kalles av noen for "honeymoon-perioden". Etter hvert stagnerer vekttapet hos de fleste. Fra ca. 1 1/2-2 år etter operasjon kan vekten begynne å krype oppover igjen hvis du ikke er bevisst på det. Årsaker til dette kan være 

  • Magesekken som var så liten etter operasjonen, utvides etter hvert
  • Magen tolererer større porsjonsstørrelser, mer fett og mer sukker, og energiinntaket blir høyere
  • Etter gastric bypass vil den gjenværende delen av tarmen venne seg til å absorbere næringsstoffer mer effektivt etter hvert
  • Færre oppfølgingstimer hos behandlingsteamet
  • Dalende motivasjon til å opprettholde mat- og treningsvaner
  • Depresjon, søvnvansker
  • Hvis du har en overspisingslidelse forsvinner ikke den nødvendigvis etter operasjon

De fleste må nok regne med en viss vektøkning, men noen legger mye på seg igjen. Ifølge de som jobber ved regionale senter for sykelig overvekt ved store sykehus, ser det ut til at 1 av 5 går opp mye i vekt etter at vektreduksjonsperioden er over. Noen av disse kommer tilbake til sin utgangsvekt eller mer.

"Noen ganger kan du gravis spise nok til å utvide den lille posen av en mage du har blitt tildelt, og igjen er du tilbake til spørsmålet om personlig disiplin eller mangel på sådan." (Lionel Shriver)

Hva kan du gjøre for å unngå dette?

Etablering av gode mat- og treningsvaner forebygger betydelig vektøkning. Hvilke vaner kan du leve med livet ut? 
Hvis du er avhengig av at noen følger deg opp for å unngå tilbakefall til gamle vaner, be fastlegen om regelmessige kontroller eller henvisning til oppfølging hos andre typer helsepersonell, for eksempel klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut eller psykolog/psykiatrisk sykepleier. 
 
Å ha kontakt med andre i samme situasjon er gull verdt. En selvhjelpsgruppe kan fungere som god støtte når motbakkene kommer. Les mer her om hvordan en selvhjelpsgruppe kan startes opp og fungere. Noe etablerer grupper via for eksempel Facebook der man kan dele erfaringer med andre i samme situasjon.  
 
Oppfølginger i gruppe ved for eksempel Frisklivssentralen kan også hjelpe deg med å opprettholde dine livsstilsendringer.
 
Ved å starte livsstilsendringer før operasjonen, og tenke gjennom på forhånd hvordan du kan jobbe med deg selv når utfordringene kommer, så er du allerede i gang med varig endringsarbeid!
 

Les Ørjans historie om hvordan han opplevde vektøkning 3-4 år etter gastric bypassoperasjon.