Bivirkninger og komplikasjoner

Ethvert kirurgisk inngrep innebærer en viss fare for komplikasjoner, dette gjelder også denne typen kirurgi. Fedmeoperasjon kan gi kirurgiske, medisinske og ernæringsmessige komplikasjoner. Noen opplever også å få psykiske reaksjoner.

Akutte komplikasjoner

Den første tiden etter operasjonen kan det oppstå "tekniske" komplikasjoner. Per i dag ser det ut til at ca. 0,1 % dør som følge av fedmeoperasjoner, og at ca. 5 % får alvorlige komplikasjoner. Aktuelle komplikasjoner kan være blodpropp, lekkasjer, infeksjoner og problemer med sårtilheling. Det er viktig å følge rådene fra behandlingsteamet når det gjelder mat og drikke etter operasjonen. Hvis du spiser for mye, eller mat som du ikke bør spise, så øker risikoen for komplikasjoner. Her kan du lese mer om den første tiden etter gastric bypassoperasjon.

Bivirkninger på lengre sikt

Eksempel på mindre akutte plager er sure oppstøt, kvalme, oppkast, "dumping syndrom", luftplager, illeluktende avføring, diaré eller forstoppelse, håravfall og kuldefølelse. Omtrent halvparten av de som gjennomgår gastric bypass opplever å få mage-tarmplager i løpet av det første året etter operasjonen. Noen av plagene kan skyldes at man spiser for mye eller for fort. Her kan du lese mer om ulike plager etter gastric bypass.

"Dumping" er ikke uvanlig etter gastric bypassopersjon. Her kan du lese mer om hva du kan gjøre for å unngå eller redusere plagene ved dumping sydrom.

Ernæringsmessige komplikasjoner

Redusert størrelse av magesekken fører til at man spiser mindre og redusert lengde på tarmen gir nedsatt opptak av næringsstoffer. Dette kan gi ernæringsmangler som:

  • Proteinmangel, som blant annet kan medføre redusert sårtilheling, redusert muskestyrke, redusert immunforsvar og hårtap
  • Mangel på B-vitaminer (folat, tiamin, B12). Mangel på B12 oppstår særlig etter gastric bypass. I sjeldne tilfeller kan tiaminmangel etter fedmeoperasjon føre til varige nevrologiske skader.
  • Jernmangel
  • Kalsiummangel
  • Sinkmangel (spesielt etter duodenal omkobling)
  • Mangel på fettløselige vitaminer (vitamin A, D, E, K) oppstår særlig etter duodenal omkobling. Mangel på vitamin D er heller ikke uvanlig etter gastric bypass.

Etter gastric bypass utvikler 60-80 % av de som bare tar tilskudd av en multivitamintablett daglig, mangel på vitamin B12, jern og vitamin D. Det er altså svært viktig at du tar de tilskuddene du får beskjed om av legen dersom du skal gjennomgå kirurgisk behandling.

Siden det er mindre plass til mat og drikke etter operasjonen, er det spesielt viktig at det du putter i munnen er næringsrikt. Les mer i neste kapittel om kosthold etter operasjonen.

Ved å møte til avtalte kontroller og sørge for å få tatt blodprøver som skal kontrolleres med jevne mellomrom, kan du selv redusere sjansen for uheldige ettervirkninger. Oppfølgingen er noe ulik ved de forskjellige institusjonene der operasjonene gjennomføres, her kan du lese om oppfølgingen ved Nordlandssykehuset i Bodø