Hva er gevinsten?

Vektreduksjon

Ved betydelig overvekt gir de ulike fedmeoperasjonene større vektreduksjon og vedlikehold av vekttap enn man vanligvis oppnår med medisiner eller livsstilsendringer alene. Størrelsen på vekttapet er avhengig av utgangsvekt og hvilken operasjonsmetode som blir brukt. Vi vet foreløpig nokså lite om langtidseffekten av kirurgisk behandling. Gjennomsnittlig vektreduksjon 2-3 år etter ulike typer operasjoner varierer mellom 20 og 35 % av utgangsvekt (når KMI er > 30). Gastric bypass og duodenal omkobling gir større vekttap enn gastric banding. Vi vet lite om hvor stort vekttap gastric sleeve gir, men foreløpig ser det ut til at denne metoden gir omtrent samme vektreduksjon etter 2-3 år som gastric bypass.

I en svensk undersøkelse hvor man har fulgt opp pasientene i 10 år foreløpig, var gjennomsnittlig vekttap etter 10 år 16 % av utgangsvekten. De fleste pasientene i denne studien ble operert med gastric banding, og noen få gjennomgikk gastric bypass.     

Reduksjon av sykdommer og tilstander relatert til overvekten

Fedmeoperasjoner ser ut til å gi bedring eller fravær av diabetes type 2 blant de som har diabetes før operasjonen, og  reduserer eller utsetter utviklingen av diabetes type 2 hos de som er i risikosonen. Foreløpig vet vi ikke i hvor stor grad dette gjelder for mer enn 2-3 år. I den svenske langtidsstudien var 72 % av de med diabetes før operasjonen fremdeles frisk av sin diabetes etter 2 år, mens kun 36 % var diabetesfrie etter 10 år. Med andre ord kan diabetes komme tilbake igjen etter noen år. Disse tallene er også avhengige av hvilken operasjonsmetode som blir brukt.

Når det gjelder blodtrykk og kolesterol vet vi litt mindre om langtidseffekten av fedmekirurgi. Det ser ut til at blodtrykk og bruk av blodtrykkssenkende medisiner går ned etter vektreduserende kirurgi. Blant de som hadde høyt blodtrykk før operasjonen, ser det ut til at flere vedlikeholder et lavere blodtrykk både 2 og 10 år etter operasjon enn blant de som ikke har gjennomgått fedmeoperasjon. Det ser også ut til at kirurgisk behandling har positiv innvirkning på kolesterolnivå og nivå av fettstoffer i blodet (triglyserider) flere år etter operasjonen.  

Livskvalitet

Mye tyder på at mange har bedre livskvalitet både 2 og 10 år etter vektreduserende kirurgi, sammenlignet med før operasjon. De som går mest ned i vekt opplever størst bedring på dette området, og stor vektøkning noen år etter operasjon gir igjen dårligere livskvalitet.