Frisklivssentralen

Frisklivssentralen hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud. Du trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta på en frisklivssentral.

Det finnes ca. 190 Frisklivssentraler i Norge i 2014. Tilbudet ved de ulike Frisklivssentralene kan variere, men bygger på de samme grunnprinsippene. De største sentralene har tilbud som omfatter både trening, kosthold, røykeslutt og depresjonsmestring. Du finner en oversikt over landets Frisklivssentraler og lenker til sentralene her

Alle som blir henvist til Frisklivssentralen får en individuell helsesamtale for å kartlegge hvordan det står til med helsen før oppstart, og for å kunne tilpasse tilbudet til dine utfordringer og muligheter. Etter 3 måneder får du også en avsluttende samtale for å evaluere utbyttet av tilbudet, og for å legge planer for videre trening.

Gruppebaserte tilbud

Frisklivstrening kan foregå både innendørs og utendørs. Tilbudet innebærer trening både i gruppe og individuelt. Treningen er intervallbasert og tilpasses den enkelte deltaker. 

Bra mat er et inspirasjonskurs hvor fokuset er å øke din motivasjon til å oppnå et varig sunnere kosthold. Du får praktiske råd for kosthold i hverdagen og kan utveksle erfaringer med de andre kursdeltakere. Kurset går over ca. fem kurskvelder med ulike tema hver gang.

Røykfri sammen er et tilbud til de som ønsker å slutte å røyke. Kurset går over 6-8 kurskvelder. De tre første møtene brukes til å forberede seg på å slutte. I de neste møtene jobber man med å opprettholde røykfriheten og motivasjonen. Mange opplever at det er lettere å bli røykfrie sammen med andre.

Kurs i depresjonsmestring er et kurs hvor man jobber for å endre tanke- og handlingsmønsteret som vedlikeholder og forsterker nedstemthet/depresjon. Temaundervisning skal gi motivasjon og inspirasjon til endring av levevaner.

 


                            Deltaker på frisklivssentralen

 

Hvem kan delta på Frisklivssentralen?

Frisklivssentralen er et lavterskeltibud for deg som:

  • Ikke trener regelmessig, og som trenger hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet
  • Står i fare for å få en livsstilssykdom
  • Trenger veiledning til å endre livsstilsvaner
  • Har fått en livsstilssykdom og trenger hjelp til å forebygge videreutvikling
  • Er over 18 år

Lege, annet helsepersonell eller NAV kan henvise deg til Frisklivssentralen gjennom Frisklivsresepten, men du kan også kontakte sentralen på eget initiativ.

En norsk studie viser at frisklivsresepten kan gi bedret fysisk form, redusert vekt og økt selvopplevd helse.