Andres historier

I tillegg til Trines erfaringer med å endre levevaner, har vi samlet erfaringene til flere som sliter eller har slitt med overvekt.

Noen av historiene er anonymiserte og noen er også modifiserte for å unngå at personen blir gjenkjent. Modifiseringen er gjort på bakgrunn av erfaring med mange andre personer som har lignende historier, og beskriver derfor likevel en del av virkeligheten.

Nedenfor kan du lese og høre historiene til Ørjan,Silje, Irene, Elka, "Maria", "Hege" og "Eva". I kapittelet Veien videre kan du også lese hvordan det har gått videre med Ørjan og Silje etter at de fortalte sine historier på film.