Skal - Skal ikke?

Når vi ikke er helt klare for endring har vi ofte motstridende tanker og følelser knyttet til å gjøre forandringer i våre levevaner. Denne dobbeltholdningen kalles ambivalens og er nyttig å se nærmere på hvis vi er i overveielsesfasen i en endringsprosess. 

Ambivalens er en normal og nødvendig del av en endringsprosess og finnes hos de fleste som tenker på endring. Det kan være at du ønsker å endre på vaner eller adferd du vet er med på å gi vektøkning eller gjør det vanskelig å gå ned i vekt, samtidig som det å fortsette som før representerer noe kjent og trygt og gir visse gleder. For å komme videre i din endringsprosess, må grunnene til å gjøre endring være sterkere enn grunnene for å opprettholde livet som det er nå. 

Her er et skjema som kan hjelpe deg med å systematisere dine tanker og følelser i forhold til dagens situasjon og livet etter eventuelle forandringer, altså utforske din egen ambivalens.

Fyll ut alle feltene i skjemaet:
  1. Hva opplever du som bra med situasjonen slik den er nå?
  2. Hva er mindre bra med situasjonen slik den er nå?
  3. Hvilke ulemper ser du ved å gjøre en endring?
  4. Hva vil du oppnå ved å gjøre endringen?

For å komme videre i din endringssirkel - til beslutning og handling - må du fokusere på punkt 2 og 4, altså negative sider med dagens situasjon, og positive sider ved livet etter endring. 

Hvis du etter å ha gjennomført endringer opplever tilbakefall - eller "fartsdumper" som Trine kaller det - kan det være nyttig å hente fram denne ambivalensutforskningen for å minne deg selv på hvorfor du gjør disse endringene.