Operasjon?

Stadig flere velger operasjon som behandling for sin overvekt. Noen ser på dette som en lettvint løsning, mens andre er klar over at det er absolutt siste utvei og ingen dans på roser. Nedenfor finner du informasjon om fordeler og ulemper, oversikt over de vanligste operasjonsformene, og om hvor viktig det er å samtidig gjøre endringer i levevaner.

Hjelp til selvhjelp

Ved slankeoperasjoner (bariatrisk kirurgi på fagspråket) endres anatomien i fordøyelseskanalen din for å begrense mengden mat du kan spise og fordøye. Kirurgi kan på den måten gi et langvarig og vedvarende vekttap hvis du er egnet for et slikt inngrep. Et kirurgisk inngrep er bare en del av en helhetlig behandling for alvorlig overvekt - en hjelp til selvhjelp. Operasjonen vil påvirke din livsstil i betydelig grad. Endringene i fordøyelseskanalen krever at du gjør varige tilpasninger av kostholdet, samtidig som du bør være i regelmessig fysisk aktivitet. Kun da vil operasjon på sikt være vellykket.

Operasjonene utføres i alle de regionale helseforetakene og på flere private institusjoner. Hvis du vil vite enda mer om fedmekirurgi etter at du har lest vår informasjon, kan du lese her:

Regionalt senter for sykelig overvekt, Nordlandssykehuset Bodø

Brosjyre med informasjon fra Oslo Universitetssykehus