Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet gir helsegevinster

Fysisk aktivitet har enorme helsegevinster og kan forhindre eller begrense en del av følgesykdommene som kan komme med overvekt. Det er ikke nødvendig å trene hardt for å få bedre helse. Små forbedringer i hverdagen kan ha stor betydning for deg. For eksempel er en økning av forbruket på 50-100 kcal per dag, faktisk en forbedring dersom den vedvarer. Det er den langsiktige energibalansen som er avgjørende, og det handler i stor grad om levevaner. Det å velge aktivitet (spaserturer, sykling, gå i trapper) fremfor inaktivitet (TV-titting, kjøre bil, ta rulletrappen).

Eksempel: Å gå trappene opp og ned to etasjer daglig for en person som veier 80 kg representerer et energiforbruk som tilsvarer 3 kg kroppsfett på ett år.

Øke muskelmassen

En viktig positiv effekt av fysisk aktivitet er at muskelmassen øker, og dette gir økt forbrenning. Jo større muskelmasse som bygges opp, desto bedre er forutsetningene for å opprettholde et høyere energiforbruk. Muskelmassen kan bygges opp med styrketrening. Mange opplever at vekten står stille eller øker etter at man har begynt å trene styrketrening. Dette kommer av at muskler veier mer enn fett, og siden muskelmassen øker, og fettmengden minker, så kan det gi vektøkning i begynnelsen. Et tips kan være å måle midjeomkretsen istedenfor vekten, da magemålet gjerne minker mer enn vekten. 

All aktivitet er bedre enn ingen aktivitet

Finn deg en aktivitet som du liker. Gjerne en aktivitet som viser fremgang. Et eksempel på dette kan være svømming, sykling eller turgåing. Ta tiden og se om du bruker kortere tid på en gitt distanse. IKKE start for hardt eller stille for høye krav. Sett deg realistiske mål. Under Andres endringsprosess kan du høre hvordan Silje gradvis satte seg nye mål - både små delmål og større langsiktige mål. Kanskje kan det være til inspirasjon for deg? 

Mange synes det er mer motiverende å trene i grupper enn alene. Finn deg for eksempel en turkamerat, eller sjekk ut hvilke tilbud som finnes i nærmiljøet og kan passe for deg. Det finnes etter hvert mange lavterskeltilbud, og noen er spesielt tilpasset overvektige. Eksempel på slike lavterskeltilbud er Frisklivssentralene, som har tilbud spesielt for dem som ikke er vant til å trene. 

Blod, svette og tårer?

De fleste som ikke har trent før kan oppleve smerter og kroppslig ubehag i starten. Det kan derfor være en fordel å øke aktiviteten gradvis over flere uker. Smertene er som regel forbigående, og det er ikke farlig selv om det kan være ubehagelig. Trening i vann (vanngymnastikk eller svømming) reduserer belastningen på vektbærende ledd og for noen kan det være gode alternativer i starten. Selv om du kunne lese under Trines historie at hun ikke hadde en god opplevelse med spinning, så er også sykling/spinning et greit alternativ for noen fordi belastningen på leddene er relativt liten. 

Fysisk aktivitet og kostendringer

Studier viser at de som er fysisk aktive har lettere for å lykkes med kostendring og det å holde vekten nede. I tillegg ser man at de som er fysisk aktive har en bedre kvalitet på vekttapet, da de forbrenner mer fett og mindre muskelmasse enn de som bare gjør kostholdsendringer.

"Fat but fit"

Fysisk aktivitet reduserer vektrelatert sykdomsrisiko uansett om vekten går ned eller ikke. Det er bedre å være stor og sprek enn liten og inaktiv med tanke på å bevare helsa og forebygge framtidig sykdom.