Hvorfor så stor?

Overvekt og fedme skyldes en ubalanse mellom energiinntak og energiforbruk over tid. Ofte er det ikke en enkel forklaring på hvorfor det blir slik, og at ulike personer utvikler et vektproblem. Det kan være en kombinasjon av arvelige, psykologiske, medisinske og miljømessige forhold. Sannsynligvis er det flere årsaker som virker sammen for at en person går opp i vekt.

Vi trenger ikke lenger jakte på maten vår

Manglende fysisk aktivitet og uheldig kosthold er viktige faktorer ved forklaring av den sterke vektøkningen i befolkningen. Vi har et mer stillesittende arbeid, mer stillesittende fritid og mindre naturlig mosjon enn før. I tillegg har vi nærmest ubegrenset tilgang på matvarer, økt tilbud av kaloririke matsorter og drikke, og spiser større porsjoner, mer energittette måltider og mer snacks. Vi bruker mer penger på sukkervarer og leskedrikker enn på frukt og grønnsaker! Vi regner med at de aller fleste tilfeller av fedme eller overvekt har sammenheng med slike årsaker, og resultatet er at overvekt og fedme øker sterkt i den norske befolkning. Hjernen vår er tilpasset et samfunn der store deler av tiden går med på å jakte på mat, og at vi må spise mye når mat er tilgjengelig, rett og slett for å overleve slik de gjorde i steinalderen. Når vi ikke lenger trenger å røre en finger for å få tak i mat og energirik drikke, og dette er tilgjengelig til enhver tid, så kreves det mer for å klare å unngå vektøkning.

Gener

Arv kan bidra til at noen er mer utsatte for vektøkning enn andre, og mange ulike faktorer kan bidra til at appetittreguleringen kommer i ubalanse. Arveanleggene våre bestemmer hvordan vi ser ut, hva slags kroppsfasong vi har og hvor lett vi har for å gå opp i vekt. Dersom foreldrene har lett for å legge på seg, er det stor sjanse for at barna selv også lettere går opp i vekt.

Psykologisk belastning

Utvikling av overvekt og fedme kan også ha sammenheng med psykososiale forhold, inkludert oppvekst- og levevilkår, psykologiske forhold, belastninger og opplevelser. Du eller de som skal hjelpe deg må ikke overse livshendelser som er viktige for deg. Traumatiske opplevelser, mobbing, overgrep og nederlagsfølelser kan gi psykologiske belastninger som igjen kan bidra til overspising og overvekt. Depresjon og bekymringer, dårlig selvbilde og manglende mestringsfølelse kan både bidra til overvekt og gjøre det vanskelig å gå ned i vekt. 

Hormoner og bakterier

En rekke hormoner og signalstoffer påvirker metthet, sultfølelse, ”søthunger” og ”fetthunger” – dette reguleres i et samarbeid mellom tarmsystemet og hjernen. Det forskes mye på dette feltet, men foreløpig vet man for lite om dette komplekse systemet til å kunne bruke kunnskapen i behandling av sykelig overvekt. Unntaket er hormonet leptin som i sjeldne tilfeller av medfødt leptinmangel kan brukes i behandlingen. 

Et annet felt som forskes på er betydningen av bakterieflora i tarm når det gjelder overvekt. Dyrestudier tyder på at bakteriefloraen hos overvektige skiller seg fra floraen blant normalvektige. Det er imidlertid et godt stykke igjen til man vet nok om dette, og til det kan ha betydning i behandling og eventuelt forebygging av overvekt.

Medikamenter

En rekke medikamenter, spesielt de som virker via sentralnervesystemet, kan føre til vektøkning. De som har alvorlig psykisk sykdom er særlig utsatt da man ofte har en kombinasjon av sosial isolasjon og lavt aktivitetsnivå, uheldig kosthold, og behandling med medisiner som gir vektøkning. Nedenfor er en oversikt over medikamenter som ofte påvirker vekten, hentet fra Nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av overvekt:

  • Alle grupper antipsykotika (medikamenter mot psykotiske lidelser som f.eks. schizofreni)
  • Visse typer antidepressiva (trisykliske antidepressiva, litium, MAO-hemmere)
  • Epilepsimedikamenter (valproat, catbamazepine)
  • Migrenemedisin og antihistaminpreparater (cyproheptadine, flunarizine, pizotifen)
  • Diabetesmedisiner (insulin, sulfonylurea, glitazoner)
  • Glukokortikoider i store doser (f.eks. prednisolon)
  • Betablokkere (ikke-selektive (propranolol))
  • Kjønnshormoner (høydose østrogen, megestrol acetat, tamoxifen)

Finne årsakene selv

Forutsetningene for å utvikle overvekt og fedme, og for å klare å gå ned i vekt påvirkes altså av mange ulike faktorer. Det er  ikke alltid så enkelt som å "slutte og spise og begynne å trene". Det kan av og til være vanskelig å sette fingeren på hva som kan ha ført til at nettopp DU har utviklet overvekt. Dersom du klarer å se mulige forklaringer selv, kan det være lettere å finne ut hva som må til for å klare å redusere vektproblemet.