Er jeg overvektig?

Overvekt og fedme defineres av verdens helseorganisasjon (WHO) som "overskudd av kroppsfett som kan redusere helse".

Kroppsmasseindeks (KMI, eller ”Body mass index”=BMI) er et mål på vekt i forhold til høyde (vekt dividert på kvadratet av høyden, kg/m2). KMI brukes internasjonalt for å angi grensene for normalvekt og vekt som kan medføre sykdomsrisiko. Overvekt er en risikofaktor for mange sykdommer, mens WHO definerer fedme som en egen sykdom.

KMI for en person som er 160 cm høy og veier 80 kg blir altså:80/(1,60x1,60)= 31 kg/m2

KMI-kalkulator

Her kan du legge inn din vekt og høyde, så beregnes KMI automatisk:

Vekt (kg)
Høyde (cm)
KMI
Vektkategori

Gradering av overvekt og fedme blant voksne

 

KMI (kg/m2)

Normalvekt

18,5-24,9a

Overvekt

25-29,9

 

Fedme

Grad 1

30-34,9

Grad 2

35-39,9

Grad 3

≥ 40

a 20-24,9 fra 70 år og eldre.

OBS! For barn og ungdom gjelder egne definisjoner og KMI-grensene er justerte for alder (iso-KMI) (Helsedirektoratet, 2010).

Andre mål

KMI er ikke alltid like godt egnet når det gjelder vurdering av enkeltpersoners helse. For eksempel kan en kroppsbygger ha en KMI som klassifiseres som fedme, uten å ha mer enn noen få gram fett på kroppen. Derfor bruker man også midjeomkrets og midje-/hofteratio for å vurdere grad av overvekt og fedme.

Dersom midjeomkrets er ≥ 88 cm for kvinner og ≥ 102 cm for menn, eller en midje/hofteratio på ≥ 0,88 for kvinner og ≥ 0,95 for menn, kalles det "abdominal fedme", dvs. at fettet ligger over magen.