Kom i gang

Livsstilsendringer krever motivasjon og innsats over lang tid. Motivasjon alene er ikke nok - selv om vi er aldri så motiverte, er det likevel ikke sikkert at vi klarer å få til de endringene vi ønsker.

Å tro på seg selv

I tillegg til å være motivert må du også ha troen på at du kan gjennomføre de endringene som du har bestemt seg for å gjennomføre.  Rett og RDet har liten hensikt å mobilisere krefter og vilje overfor en oppgave som man i utgangspunktet ikke har tro på å kunne klare. Hvis du har liten tiltro til din egen mestringsevne, kan det bli vanskelig å motstå fristelser i form av både ytre påvirkning og indre tanker.

Du må rett og slett tro at du kan lykkes og tenke "Yes I can"!

Troen på å klare det, kan bli sterkere gjennom egne positive erfaringer eller ved at du ser andre få til det samme som du selv ønsker å klare:
 

1. Å skaffe seg positive erfaringer. Når du lykkes får du større tro på dine egne evner. Det er derfor viktig å starte med små endringer du vet du kan klare, slik at mestringsfølelsen kan motivere deg til å ta et steg videre i riktig retning. For eksempel øke aktiviteten med å gå eller sykle noen turer før du begynner med hardere trening. Trine skaffet seg positiv erfaring gjennom å begynne med å spise frokost.
2. Å omgi seg med positive forbilder. Når du ser at andre mennesker overvinner tilsvarende problemer, får du større tro på dine egne evner. Dette er en av grunnene til at gruppetrening eller kurs om kosthold i gruppe sammen med "likesinnede", kan være mer virkningsfullt enn å ha bare individuelle samtaler med fastlegen eller å trene på egenhånd.
3. Å skaffe seg støtte fra omgivelsene. Positive og realistiske tilbakemeldinger fra andre kan bidra til å styrke troen du har på å klare ditt endringsprosjekt. Dette kan være din nærmeste familie, venner, kjæreste, eller andre deltakere i en gruppe. Trine fikk støtte fra de andre deltakerne på livsstilskurs og fra fysioterapeutene som ledet treningen.
4. Å fokusere på positive følelsesmessige og kroppslige tilstander. Trening i seg selv kan skape negative følelser, for eksempel tretthet, smerte og verking. Endringer i kostholdet kan også gi negative følelser, kanskje liker du ikke den nye maten? For å kunne håndtere disse negative virkningene er det viktig at du er klar over at det er normalt. Det er også viktig å forsøke å fokusere på positive virkninger av trening eller endret kosthold, f.eks. mer overskudd og bedre humør - dette kan være drivkraften for å fortsette ditt endringsprosjekt.

Hvordan komme i gang?

Mange venter på DEN STORE MOTIVASJONEN til å komme i gang med endringer. I mange tilfeller kommer motivasjon etter hvert når du ser at små endringer faktisk virker, og du får energi til å fortsette. Det kan altså være god grunn til å bare sette i gang med forandring selv om motivasjonen ikke er helt på topp: Just do it!

Noen tanker kan det likevel være fornuftig å gjøre seg på forhånd, du må være SMART.

SMART - fra tanke til handling:

Levevaner er vaner vi lever med. Å endre dem handler om at det vi gjør, skal være så enkelt at vi kan leve med det resten av livet. Vi kan ikke leve på en suppe- eller jordbærdiett. Når diettiden er over, går vi tilbake til de gamle levevanene våre, og hvis disse ikke er gode, har dietten kun en kortvarig effekt. Vi må selv finne frem til enkle, gode vaner som fungerer for oss.

Når du skal jobbe med endringsarbeid er det nyttig å vite hvor du er på vei. Hvilke mål har du? Definering av mål gir deg noe konkret å jobbe med. Store og langsiktige mål som ”Jeg skal gå ned 100 kg” kan fungere for noen, men for de aller fleste vil dette være et mål som kan virke mot sin hensikt, det er lett å se at man kan miste motet dersom dette er det eneste man har spesifisert. Målene bør være definert tydeligere enn dette. For å lykkes kan du sette deg SMARTe mål, det vil si mål som er spesifikke, målbare, oppnåelige, realistiske og tidsbundne.

S-M-A-R-T Fra tanke til handling

Specific -M-A-R-T

For å finne ut hva det spesifikke målet skal være kan nyttige spørsmål være:

 • Hva: Hva ønsker jeg å oppnå?
 • Hvorfor: spesifikke grunner, meninger eller gevinster
 • Hvem: Hvem er involvert?
 • Hvor: Identifiser en plass
 • Hvilke: Hva kreves? Hvilke verktøy trenger jeg?

S- Measurable -A-R-T

Det må være målbart. Dette kan være antall treningsdager i løpet av en uke/måned/år, antall kilo nedgang i vekt, antall kalorier og lignende. Nyttige spørsmål her kan være:

 • Hvor mye
 • Hvor mange?
 • Hvordan vet jeg når jeg har lyktes?

S-M- Attainable -R-T

Hvordan kan målet oppnås? Kan du svare på dette spørsmålet vet du i større grad om det er oppnåelig (attainable). Målet bør være høyt, men overkommelig.

S-M-A- Realistic/Relevant -T

 • Målet må være realistisk, relevant og gi deg mening.
 • Er det verdt tiden?
 • Er det rette tiden?
 • Passer dette med innsatsen?
 • Er jeg den rette personen?

S-M-A-R- Timebound

Målet må være tidsbundet:

 • Når?
 • Hva er annerledes om 6 måneder? Hva er annerledes om 6 uker?
 • Hva annet er jeg i stand til å gjøre?
 • Hva kan jeg gjøre i dag?