Mine nærmeste

 Colourbox.com

Mange som sliter med overvekt trenger hjelp med å endre levevaner. Dine nærmeste kan finne råd her.

Støtte fra pårørende kan øke sannsynligheten for at vedkommende lykkes. Problemet er bare at vanlige måter å prøve å hjelpe på faktisk ofte virker mot sin hensikt, og kan gjøre det mindre sannsynlig at han eller hun endrer seg.

Som pårørende kan man ha mange ulike tanker og følelser i forhold til den man er glad i. Kanskje er du bekymret for vedkommendes helse? Blir du rritert hvis han eller hun ikke klarer å gjøre nødvendige livsstilsedringer? Eller kanskje den du er glad i ønsker å gjøre endringer, men du ønsker ikke at han eller hun skal forandre seg? 

Hvis du ønsker å hjelpe den du er glad i mot et lettere liv, kan det være en fordel å vite om vedkommende i det hele tatt vurderer å gjøre endringer, eller om han eller hun allerede er i gang med å planlegge eller gjennomføre livsstilsendringer. Hjelpen du som pårørende kan bidra med, er nemlig avhengig av hvor i endringssirkelen vedkommende befinner seg. 

Hvordan bidra i før-overveielsesfasen?

før-overveielsesfasen har den overvektige ingen eller minimal opplevelse av at overvekten er et problem. For den som er pårørende kan den overvektige personens ugunstige situasjon være svært synlig, og det er naturlig å forsøke å få den man er glad i til å gjøre noe med sitt vektproblem. I denne fasen vil derimot gode råd eller irettesettelser/kritikk nesten alltid bli møtt med skepsis eller motstand. Det er en naturlig menneskelig egenskap å selv ville bestemme over eget liv og egne handlinger. Hvis et velment råd oppleves som forsøk på å innskrenke denne selvbestemmelsen, vil man ofte argumentere mot rådet eller la det gå inn det ene øret og ut det andre - det medfører oftest ikke at personen følger rådet der og da.

Forsøk heller å ta opp temaet på en nøytral måte, hvor det ikke er direkte relatert til den det gjelder. Snakk for eksempel om hva man leser i avisene og hører på TV om befolkningens usunne kostholdsvaner, manglende aktivitet eller lignende, og spør hva han eller hun tenker om dette. Hvis dere får igang en samtale om dette, kan personen begynne å vurdere om han eller hun også har et problem. Det er viktig at den det gjelder, selv setter ord på dette. Det vi selv sier, tror vi nemlig mest på. Husk at ansvaret for endring ligger hos den overvektige selv, og ikke hos deg som pårørende. 

Hvordan bidra i overveielsesfasen?

Når den overvektige først har uttrykt at han eller hun har et problem og vurderer å gjøre noe med det, er personen i overveielsesfasen og vil være mye mer mottakelig for ytre påvirkning. På dette stadiet har man som overvektig behov for å få bekreftelse på at han eller hun kan klare å gjøre livsstilsendringer. Spør gjerne om andre ting personen har lyktes i å endre tidligere - og hjelp vedkommede til å se at det er metoder fra den endringsprosessen som kan brukes igjen. 

"Regler" for den som skal hjelpe

 Colourbox.com

  • Det er den overvektiges eget valg, om han eller hun vil gjøre livsstilsendringer
  • Unngå å kritisere eller belære
  • Unngå å overtale med logikk eller bevisførsel
  • Det er normal å være ambivalent (vil/vil ikke) når man endrer levevaner
  • Det er normalt å få tilbakefall når man endrer levevaner
  • Styrk selvtilliten
  • Gi positive tilbakemeldinger og belønninger